Giá trị dự án: ………….
Địa chỉ: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

Giá trị dự án: …………. Địa chỉ: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè