0949 29.49.69

Download Tài liệu ISO

STT

Tên tài liệu

Download

1

(16.9.2014) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Cửu Long

(16.9.2014) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Cửu Long 

2

Hướng dẫn quản lý chất lượng thuốc

Hướng dẫn quản lý chất lượng thuốc 

3

Hướng dẫn GLP ( Quyết định 1570-2000 BYT-QĐ- GLP)

Hướng dẫn GLP ( Quyết định 1570-2000 BYT-QĐ- GLP) 

4

Checklist ISO 15378

Checklist ISO 15378 

5

(16.09.2014) Báo cáo cập nhật cổ phiếu công ty CP Traphaco

(16.09.2014) Báo cáo cập nhật cổ phiếu công ty CP Traphaco 

6

Hướng dẫn lấy mẫu thuốc xác định chất lượng

Hướng dẫn lấy mẫu thuốc xác định chất lượng 

7

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP)

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) 

8

Hướng dẫn chọn lọc khi thiết kế phòng sạch

Hướng dẫn chọn lọc khi thiết kế phòng sạch 

9

(13.02.2015) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

(13.02.2015) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 

10

Dự thảo nghị định về trang thiết bị y tế

Dự thảo nghị định về trang thiết bị y tế 

11

(09.09.2014) Báo cáo lần đầu công ty CP Traphaco (VPBS)

(09.09.2014) Báo cáo lần đầu công ty CP Traphaco (VPBS) 

12

GMP Mỹ phẩm - Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra GMP

GMP Mỹ phẩm - Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra GMP 

13

GMP Mỹ phẩm - Mẫu đơn đăng ký kiểm tra GMP

GMP Mỹ phẩm - Mẫu đơn đăng ký kiểm tra GMP 

14

Bổ sung điều 9 thông tư số 14/2012 TT-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Bổ sung điều 9 thông tư số 14/2012 TT-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2012  của bộ trưởng bộ y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng 

15

(04.09.2014)Báo cáo cập nhật cổ phiếu công ty CP Traphaco

(04.09.2014)Báo cáo cập nhật cổ phiếu công ty CP Traphaco 

16

Giới thiệu về khóa học_Tài liệu GMP

Giới thiệu về khóa học_Tài liệu GMP 

17

(2014.11.25) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Hậu Giang

(2014.11.25) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Hậu Giang 

18

Đánh giá hệ thống nước_Tài liệu GMP

Đánh giá hệ thống nước_Tài liệu GMP 

19

(2014.8.15) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco do CTS thực hiện

(2014.8.15) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco do CTS thực hiện 

20

Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

21

(2014.8.8) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Hậu Giang

(2014.8.8) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Hậu Giang 

22

Dự thảo nghị định về trang thiết bị y tế

Dự thảo nghị định về trang thiết bị y tế 

23

(2014.8.4) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Hậu Giang

(2014.8.4) Báo cáo cập nhật cổ phiếu Dược Hậu Giang 

24

Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”

Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” 

25

(2014.08.18) Báo cáo phân tích cổ phiếu CTCP dược Hậu Giang

(2014.08.18) Báo cáo phân tích cổ phiếu CTCP dược Hậu Giang 

26

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm 

27

Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

28

Ban hành danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Ban hành danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 

29

20092 QLD-MP Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu mại mỹ phẩm

20092 QLD-MP Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu mại mỹ phẩm 

30

2701-2001 QĐ-BYT Về việc triển khai áp dụng “Thực hành bảo quản thuốc” Bộ trưởng Bộ Y tế

2701-2001 QĐ-BYT Về việc triển khai áp dụng “Thực hành bảo quản thuốc” Bộ trưởng Bộ Y tế 

1 2 3 4 5 »