0949 29.49.69

HỆ THỐNG NƯỚC RO, CẤT, EDI

TGP cung cấp những thiết bị sản xuất chuyên về nhà máy theo tiêu chuẩn. Từ thiết bị sản xuất đến RD, QA, QC....