0949 29.49.69

Quy định

Điều khoản sử dụng
22-08-2016 02:13:34 PM

Điều khoản sử dụng

View: 1118

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG: Về việc sử dụng trang web này, và các điều khoản, điều kiện trong việc cung cấp thông tin của chúng tôi đều được

READ MORE
Chính sách chất lượng TGP
22-08-2016 02:11:31 PM

Chính sách chất lượng TGP

View: 1790

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn đào tạo ứng dựng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, giám định đo lường phân tích kỹ thuật, thiết kế thi công quản lý dự án. Giữ vững và phát triển thương hiệu TGP – một thương hiệu sẽ luôn đi liền với chất lượng Tư vấn...

READ MORE
Quy tắc riêng
22-08-2016 12:12:39 PM

Quy tắc riêng

View: 807

Chúng tôi luôn trân trọng việc bảo toàn thông tin của qu‎ý vị. Bất kỳ thông tin nào qu‎ý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ giúp chúng tôi cung cấp các thông tin đầy đủ về các sản phẩm và dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

READ MORE
Sự khác biệt TGP
22-08-2016 02:09:59 PM

Sự khác biệt TGP

View: 941

TGP Cung cấp các lĩnh vực đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp từ nông sản đến cơ khí máy móc từ nghành thực phẩm đến lâm nghiệp và nhiều nghành dịch vụ khác. Các chuyên gia của chúng tôi được đào tạo theo từng lĩnh vực chuyên sâu và có cơ hội hoạt động bao quát cả...

READ MORE