0949 29.49.69

Giới thiệu

TGP không khẳng định là một tổ chức hàng đầu tại VIỆT NAM hiện nay, nhưng chúng tôi khẳng định sự uy tín và nhiệt tình của một tập thể nhân viên và chuyên gia làm việc tại TGP cung cấp cho khách hàng những giải pháp về chất lượng thông qua hoạt động được công nhận trong lĩnh vực TƯ VẤN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ - GIÁM ĐỊNH – THẨM TRA – PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM – KHỬ TRÙNG CÔNG NGHIÊP – THIẾT KẾ THI CÔNG QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ.

Ngày nay, trong xu thế khu vực toàn cầu hóa về kinh tế, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có một vai trò hết sức quan trọng và đang trở thành một thách thức to lớn đối với mọi quốc gia. Trong quá trình hội nhập, thị trường thế giới đã không ngừng mở rộng và trở nên tự do hơn. Nhưng đồng thời với quá trình đó là sự hình thành các qui tắc, trật tự mới trong thương mại quốc tế. Khi các hàng rào thuế quan được dần gỡ bỏ, những khó khăn do những đòi hỏi của hàng rào kỹ thuật đối với thương mại – TBT (Technical Barries to Trade) lại xuất hiện. Muốn vượt qua được hàng rào TBT, hàng hóa phải có chất lượng cao, giá cả phù hợp và thỏa mãn được các yêu cầu về an toàn cho người tiêu dùng và môi trường.

            Những Doanh Nghiệp thành công là những Doanh Nghiệp hướng đến chất lượng từ cách tổ chức hoạt động đến việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ khách hàng. Các Doanh Nghiệp phát triển các sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế cũng như trong nước, hầu hết các Doanh Nghiệp đã và đang áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, HACCP….cho hoạt động kinh doanh của mình. Nhằm kiểm soát chất lượng hệ thống và thỏa mãn người tiêu dùng, sẽ tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ của Doanh Nghiệp.

                   Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải chứng minh và cam kết của mình với cộng đồng nơi chúng ta kinh doanh. Như vậy Doanh Nghiệp cần có một sự chứng minh bởi một bên độc lập công nhận chúng ta đã và tuân thủ các nguyên tắc hành nghề và các quy trình làm việc. Ngày càng có nhiều Doanh Nghiệp cần được hỗ trợ và hướng dẫn của các chuyên gia, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong tư vấn sát điều kiện thực tế Doanh Nghiệp trong quá trình tìm kiếm xây dựng các giải pháp phù hợp.

         TGP không khẳng định là một tổ chức hàng đầu tại VIỆT NAM hiện nay, nhưng chúng tôi khẳng định sự uy tín và nhiệt tình của một tập thể nhân viên và chuyên gia làm việc tại TGP cung cấp cho khách hàng những giải pháp về chất lượng thông qua hoạt động được công nhận trong lĩnh vực TƯ VẤN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ - GIÁM ĐỊNH – THẨM TRA – PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM – KHỬ TRÙNG CÔNG NGHIÊP – THIẾT KẾ THI CÔNG QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ.

          Khả năng cốt lõi của chúng tôi là tạo dựng một niềm tin giữa con người, giữa các công ty và chính phủ. Một khi có được niềm tin trong suốt chuỗi cung cấp, việc giao dịch thương mại trở nên đơn giản hơn và có hiệu quả hơn, lợi nhuận cao hơn và khoảng cách địa lý không còn vấn đề “ THẾ GIỚI PHẲNG” Những gì chúng tôi làm hàng ngày góp phần chắc chắn vào sự cải tiến không ngừng. Điều này nhằm nâng cao năng suất và trong nền kinh tế toàn cầu, chúng tôi giúp cho tốc độ thương mại, chất lượng kỹ thuật và việc đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.Chúng tôi hoàn toàn mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng và vẫn tiếp tục cung cấp nhiều các dịch vụ có “ giá trị gia tăng “ cho các tổ chức Doanh Nghiệp Việt Nam trong số trên 65.000 tổ chức Doanh Nghiệp trên Thế Giới. Và để thúc đẩy quá trình hội nhập về chất lượng của các Doanh Nhiệp Việt Nam thông qua các hoạt động khoa học công nghệ được quốc tế công nhận.

             Để đảm bảo liên tục thực hiện điều đó TGP luôn nhìn xa hơn những thách thức hiển nhiên và sự hiểu biết thông thường để đưa ra những dịch vụ đổi mới và công nghệ tiên tiến mà khách hàng cần đến. 

                                                                                                                                 TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                                                                                Ths.KTS HỒ TIÊN SINH