0949 29.49.69

Nhà máy sản xuất bao bì Dược phẩm Fucogod

Nhà máy sản xuất bao bì Dược phẩm Fucogod đạt chuẩn Quốc tế WHO GMP/GLP/GSP

Tổng thầu: TGP dưới hình thức chìa khoá trao tay

Tổng vốn đầu tư: 62 Tỷ VND