0949 29.49.69

Nhà máy GMP WHO Dược Akudophar

Nhà máy GMP WHO Dược Akudophar - theo tiêu chuẩn GMP EU/Pis/S

Tổng thầu: thiết kế thi công, đào tạo, lắp đặt dây chuyền sản xuất, thí nghiệm... Dưới hình thức chìa khoá tro tay.

Tổng vốn đầu tư: 450 Tỷ VND