0949 29.49.69

Tư vấn tiêu chuẩn

TƯ VẤN ISO TGP tư vấn đào tạo thực hành thao tác trong quá trình kiểm nghiệm, sản xuất, thanh tra nội bộ ...là rất quan trọng trong Nhà máy áp dụng nguyên tắc thực hành GMP, GLP, GSP, GDP theo ASEAN, WHO, PIS, EU, FDA. Công ty bạn chưa có nhân sự chuyên trách về Đào tạo, hoặc Bạn muốn củng cổ và hệ thống về kiến thức, kinh nghiệm cho nhân viên Đào tạo nội bộ với các tổ chức đào tạo.

Tư vấn tiêu chuẩn CoC MSC

View: 1870

ASC là chữ viết tắt của Aquaculture Stewardship Council (Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản). Đây là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2009 bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Hà Lan (IDH) nhằm...

READ MORE

Tư vấn ISO 50001

View: 1557

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại năng lượng sạch đang được phát triển và phổ biến, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả đang là một trong những xu thế của tất cả các ngành nghề. Tổ chức...

READ MORE

Tư Vấn BRC

View: 3959

BRC – British Retail Consortium (Hệ thống liên kết bán lẻ Anh, một tổ chức thương mại Anh đại diện cho các nhà bán lẻ Anh) tạo cho chúng ta sự tin tưởng về các sản phẩm được sản xuất đã ban hành tiêu chuẩn Thực phẩm toàn cầu BRC, nhằm xác lập tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu...

READ MORE

Tư Vấn CE-Marking

View: 4135

CE Marking (đôi khi còn được gọi là CE Mark) là nhãn hàng bắt buộc cho đa số hàng hoá (khoảng 70%) được bán trên thị trường Liên minh Châu Âu, đồng thời nó cũng được coi như "Giấy thông hành thương mại đến Châu Âu" cho các sản phẩm không phải do EU sản xuất

READ MORE

TƯ VẤN GMP

View: 5175

GMP (Good Manufacturing Practice): Đựơc gọi “Thực hành sản xuất tốt” áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành: sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, đông dược, bao bì, thú y thủy sản, tế bào gốc… được ban hành bởi Tổ chức Y tế thế giới...Các...

READ MORE
1 2 3 4 5 »