0949 29.49.69

Tư Vấn Medical Device Processing

(Medical device processing) Tái chế tái sử dụng thiết bị y tế. Sử dụng lại Thiết bị y tế là các thiết bị chăm sóc sức khỏe có thể tái sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Ví dụ về các thiết bị y tế bao gồm tái sử dụng kẹp phẫu thuật, nội soi và ống nghe. Khi được sử dụng trên bệnh nhân khác nhau, các thiết bị sử dụng lại trở thành bẩn và ô nhiễm vi sinh vật. Khi được sử dụng trên bệnh nhân khác nhau, các thiết bị sử dụng lại trở thành bẩn và ô nhiễm vi sinh vật. Để tránh nguy cơ lây nhiễm bởi một thiết bị bị ô nhiễm, tái sử dụng các thiết bị trải qua "tái chế", một quá trình nhiều bước chi tiết để làm sạch và khử trùng

TƯ VẤN MEDICAL DIVICE PROCESSING

 Tư Vấn (Medical device processing) 

Tái chế tái sử dụng thiết bị y tế

Khi được sử dụng trên bệnh nhân khác nhau, các thiết bị sử dụng lại trở thành bẩn và ô nhiễm vi sinh vật. Để tránh nguy cơ lây nhiễm bởi một thiết bị bị ô nhiễm, tái sử dụng các thiết bị trải qua "tái chế", một quá trình nhiều bước chi tiết để làm sạch và khử trùng. Khi các hướng dẫn ghi nhãn để tái chế là hoàn toàn chính xác và theo dõi, kết quả tái chế trong một thiết bị y tế có thể được sử dụng một cách an toàn cho nhiều hơn một bệnh nhân.


Tái chế đầy đủ thiết bị y tế sử dụng lại là quan trọng để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Tái chế không đầy đủ giữa các bệnh nhân có thể dẫn đến việc lưu giữ máu, mô và các mảnh vụn sinh học khác, trong một số loại thiết bị y tế tái sử dụng. Các thiết bị này có thể cho phép vi khuẩn để tồn tại khử trùng hoặc quá trình khử trùng, sau đó có thể dẫn đến Chăm sóc sức khỏe-Associated Nhiễm trùng (HAIS). Tái chế không đầy đủ cũng có thể dẫn đến các kết cục khác bất lợi bệnh nhân, chẳng hạn như kích thích mô từ vật liệu tái chế còn lại, như hóa chất khử trùng.

Nguy cơ mắc một bệnh nhiễm trùng như vậy từ một thiết bị y tế không đầy đủ tái chế là tương đối thấp cho số lượng lớn các thiết bị như vậy được sử dụng, mặc dù tiềm năng cho sự bùng phát của nhiễm trùng liên quan đến việc sử dụng của họ vẫn còn là một mối quan tâm sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, nhiễm trùng từ các thiết bị không đầy đủ chế biến lại không thường xuyên được công nhận hoặc báo cáo với FDA. Số lượng HAIS rằng có thể là do thiếu thiết bị tái chế chưa được biết rõ bởi vì nó không phải là thường xuyên điều tra như là một nguyên nhân.

 


TGP  sử dụng lợi thế độc đáo của từ thiết kế tư vấn đào tạo chuyển giao công nghệ, nơi chúng tôi xem xét và thông tin từ tất cả các nhà sản xuất và tái chế các loại thiết bị, để xác định thiết kế thiết bị để tạo điều kiện tái chế thích hợp, để đánh giá sự rõ ràng và hiệu quả của các hướng dẫn nhà sản xuất tái chế, và thúc đẩy sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan.