0949 29.49.69

Tư Vấn ISO/TS 16949

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế (IATF) - The International Automotive Task Force. Ban hành vào tháng 3 năm 2002 thay thế cho tiêu chuẩn cũ ISO/TS 16949:1999. Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002 quy định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết kế/ phát triển, sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp ôtô với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận nhằm thoả mãn yêu cầu của nhiều khách hàng.

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ QS/TS 16949 

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế (IATF) - The International Automotive Task Force. Ban hành vào tháng 3 năm 2002 thay thế cho tiêu chuẩn cũ ISO/TS 16949:1999. Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002 quy định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết kế/ phát triển, sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp ôtô với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận nhằm thoả mãn yêu cầu của nhiều khách hàng.

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/TS 16949

- ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng áp dụng đối với các nhà sản xuất và cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu được đưa ra với sự thống nhất của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO), Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội ô tô Nhật Bản (JAMA).

- ISO/TS 16949 được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1999 trên cơ sở nền tảng của tiêu chuẩn QS- 9000, tiêu chuẩn EAQF của Pháp, AVSQ của Italia, và VDA6 của Đức. Lần ban hành thứ hai vào năm 2002 cho chúng ta phiển bản ISO/TS 16949:2002 và tiếp tục phát triển tiêu chuẩn này trên nền tảng của ISO 9001:2000, trong đó có các hướng dẫn chi tiết hơn về yêu cầu kỹ thuật áp dụng riêng cho các nhà sản xuất ô tô, xe máy và các phụ tùng thay thế có liên quan.

Một trong các lợi ích cơ bản của tiêu chuẩn này là giúp cho các hãng sản xuất ô tô lớn tại Châu Á, Châu Âu, hay châu Mỹ tiếp cận chung tới một phương pháp quản lý chất lượng được thừa nhận ở mức độ toàn cầu. Có thể nói rằng, khác biệt cơ bản giữa ISO/TS 16949:2002 và QS-9000 là tiêu chuẩn này tập trung chủ yếu vào các quá trình quản lý của Nhà cung cấp hơn là Kết quả cuối cùng. Trong khi ISO/TS 16949:2002 đưa ra yêu cầu bắt buộc phải thực hiện cải tiến thì QS-9000 chỉ xem yêu cầu này như một khuyến nghị thực hiện.

Mục đích của ISO/TS 16949:2002 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp.

Tiêu chuẩn này yêu cầu các nhà cung cấp phải tập trung vào cải tiến liên tục trong toàn bộ tổ chức. Ví dụ về các yêu cầu cải tiến này là các điều khoản về việc phải thường xuyên giám sát, trao đổi thông tin với khách hàng để cung cấp các sản phẩm đáp ứng chất lượng, hay là phải cử ra đại diện của khách hàng. ISO/TS 16949:2002 cũng yêu cầu đơn vị áp dụng phải tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức của người lao động, quy định trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề chất lượng. Năng lực của cán bộ được đề cập khá chi tiết tại các nội dung như thiết kế quá trình, thiết kế và phát triển, theo dõi và đo lường quá trình, sản phẩm, phân tích dữ liệu.

Phiên bản mới nhất hiện nay của tiêu chuẩn ISO/TS 16949 là ISO/TS 16949:2009. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn xây dựng hệ thống quản l‎ý theo tiêu chuẩn ISO / TS 16949

Đối tượng áp dụng ISO/TS 16949

Bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung cấp ô tô thỏa mãn tiêu chí sau đây đều có thể áp dụng và đăng ký chứng nhận ISO/TS 16949:2009:

a) Về phạm vi áp dụng:

- Quy định kỹ thuật này (ISO/TS 16949:2009), cùng với các yêu cầu của ISO 9001:2008, xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với việc thiết kế và phát triển, sản xuất và, khi thích hợp, lắp ráp và cung cấp dịch vụ về các sản phẩm liên quan đến ô tô.
- Bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung cấp ô tô thỏa mãn tiêu chí sau đây đều có thể áp dụng và đăng ký chứng nhận ISO/TS 16949:2009:

b) Thuật ngữ “Ô tô” (Automotive) phải được hiểu bao gồm: ô tô, xe tải (nhẹ, trung, nặng), xe buýt, xe máy.

c) Các địa điểm, cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ (sites) trong chuỗi cung ứng ô tô bao gồm:

- Các địa điểm ở đó diễn ra các quá trình sản xuất gia tăng giá trị.
- Các cơ sở vệ tinh cung cấp các chi tiết gia tăng giá trị, các thành phần, sản phẩm, lắp ráp bán thành phẩm và dịch vụ tham gia vào chuỗi cung cấp cho nhà sản xuất thiết bị gốc – OEM (Original Equipment Manufacturer).
- Các cơ sở vệ tinh trong chuỗi cung cấp ô tô, ở đó sản xuất ra các nguyên vật liệu sản xuất, các chi tiết; các sản phẩm lắp ráp, hoặc cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị để hoàn thiện sản phẩm, ví dụ như xử lý nhiệt, hàn, sơn, mạ điện…. cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có áp dụng tiêu chuẩn này.
- Các đơn vị chức năng hỗ trợ, dù đặt tại chỗ hay ở nơi khác (như trung tâm thiết kế, trụ sở chính và trung tâm phân phối), là những đơn vị thuộc diện cần được đánh giá nhưng không được chứng nhận độc lập theo tiêu chuẩn này.

Lưu ý: ISO/TS 16949:2009 không áp dụng đối với các sản phẩm hoặc tổ chức liên quan sau:

 - Chuỗi cung cấp phương tiện cơ giới đối với hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, hoặc không sử dụng trên đường dành cho giao thông (Off-highway, ví dụ: khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng…).

·     Các chi tiết ô tô phục vụ cho dịch vụ sau bán hàng được sản xuất theo yêu cầu của các nhà sản xuất thiết bị gốc có đăng ký với IATF, nhưng không được mua hoặc xuất thông qua các nhà sản xuất này.
·     Các nhà sản xuất công cụ, thiết bị sản xuất, đồ gá, cấu kiện, khuôn đúc… được sử dụng trong công nghiệp ô tô.
·     Các chi tiết ô tô được tái sản xuất, làm lại.
·     Các trung tâm phân phối, kho hàng, đơn vị bao gói chi tiết, hỗ trợ dịch vụ hậu cần (logistics) và dịch vụ tiếp theo đó.
.     Các chức năng hỗ trợ (phi sản xuất, kể cả on-site hoặc off-site) sẽ không được cấp chứng nhận TS 16949 một cách độc lập mà phải được đánh giá và được bao gồm trong chứng nhận TS của cơ sở sản xuất mà các bộ phận chức năng này hỗ trợ.

Mục tiêu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949

· Đảm bảo khi đã cam kết với khác hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001)
· Đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm phẩm (giống ISO 9001).
· Liên tục cải tiến (giống ISO 9001).
· Không chỉ đảm bảo sự ổn định chất lượng sản phẩm mà còn giảm mức độ biến thiên chất lượng của sản phẩm (cao hơn ISO 9001).
· Không để sai lỗi xãy ra mà phải ngăn chặn ngay từ đầu (cao hơn ISO 9001).
· Giảm sự lãng phí trong chuỗi cung cấp linh kiện, sản phẩm (cao hơn ISO 9001).

Để ứng dụng được ISO/TS 16949, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong ISO/TS 16949, thì doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ chính yếu của ISO/TS 16949 (5 Core tools) sau:

· FMEA(Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.
· SPC(Statistical Process Control) – công cụ “Kiểm soát quá trình bằng thống kê”(chú ý công cụ SPC của ISO/TS 16949 không phải là 7 QC tools thường áp dụng của người Nhật, rất nhiều người lầm lẫn về công cụ này).
· MSA(Measurement System Analysis) – công cụ “Phân tích hệ thống đo lường”
· APQP(Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – công cụ “Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm phẩm và kế hoạch kiểm soát”.
· PPAP(Production Part Approval Process) – công cụ “Quá trình phê duyệt sản xuất (hàng loạt)”

5 core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) liên tục được tổ chức AIAG (Automotive Industry Action Group) (một tổ chức được IATF ủy quyền biên soạn, sửa đổi, ban hành 5 core tools) liên tục cập nhật mới nội dung, vì vậy để ứng dụng hiệu quả ISO/TS 16949 cũng như đảm bảo kết quả đánh giá chứng nhận ISO/TS 16949 luôn tốt, các doanh nghiệp áp dụng ISO/TS 16949 cần phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của các công cụ này.

Chính nhờ việc áp dụng thường xuyên 5 core tools nên ISO/TS 16949 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý nhằm đảm đảm bảo nhà cung cấp và những chi nhánh của các nhà cung cấp hoạt động với một hệ thống liên tục cải tiến, có khả năng ngăn ngừa những sai lỗi ngay từ ban đầu (bằng cách áp dụng FMEA, APQP, PPAP), giảm độ biến thiên chất lượng sản phẩm (bằng cách áp dụng SPC, MSA), và giảm các lãng phí trong hoạt động sản xuất.

Lợi ích từ việc áp dụng và được chứng nhận ISO/TS 16949

Ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm ô tô hiện nay là một ngành hoạt động có tính toàn cầu. Một nhà sản xuất phụ tùng ô tô có thể chỉ là rất nhỏ như một con ốc bắt trong chi tiết máy đều có thể tổ chức sản xuất hàng loạt sản phẩm với số lượng rất lớn và có khả năng xuất khẩu để phục vụ việc lắp ráp tại tất cả các hãng ô tô lớn trên toàn thế giới.

Vì thế các sản phẩm đầu vào của các nhà sản xuất ô tô mang tính đa dạng, chi tiết và thể hiện tính chuyên nghiệp hoá thông qua việc sử dụng nhiều sản phẩm của nhiều nhà cung cấp linh phụ kiện và ngược lại một nhà sản xuất linh phụ kiện có thể cung cấp cho rất nhiều hãng sản xuất ô tô lớn khác nhau. Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải xác định được các tập hợp chung giữa đặc điểm địa lý, văn hoá, khí hậu, sự phát triển của nền kinh tế, mẫu mã hay thậm chí yêu cầu của pháp luật tại mỗi quốc gia.

Nhu cầu này đòi hỏi các nhà cung cấp phải đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết, tiến độ, số lượng, chủng loại, yêu cầu nghiêm ngặt trong yêu cầu phê duyệt sản phẩm (PPAP), hoạch định chất lượng theo yêu cầu khách hàng (APQP), phân tích mối nguy tiềm năng (FMEA), phân tích sai số trong dụng cụ đo ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (MSA). Toàn bộ các yêu cầu hợp nhất này sẽ được giải quyết khi doanh nghiệp áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949:2009.

Việc áp dụng ISO/TS 16949:2009 về cơ bản có các đặc điểm tương đồng với ISO 9001:2000. Đặc điểm này mang lại cho ISO/TS 16949:2009 một lợi thế lớn khi cùng lúc có được sự công nhận của toàn hiệp hội cũng như sự phổ cập có tính toàn cầu của một tiêu chuẩn thông dụng. Thuận lợi này giúp cho doanh nghiệp vượt qua rào cản bởi các yêu cầu khắt khe mang tính đặc thù của từng hãng lớn trên thế giới thông qua:

1. Cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình quản lý thông qua hoạt động bằng việc bám sát và cập nhật thường xuyên các yêu cầu của khách hàng, nâng cao sự thoả mãn của khách hàng; hợp lý hoá và tối ưu hoá mặt bằng, dây chuyền sản xuất; đặc thù và phù hợp trong ngành ô tô nhằm ứng phó với các biến đổi của môi trường kinh doanh, đòi hỏi của thị trường;

2. Cung cấp niềm tin đối với các tổ chức áp dụng và được chứng nhận ISO/TS 16949:2009 trên toàn thế giới nhằm giảm bớt các chi phí sản xuất không cần thiết như chi phí vận chuyển, bảo quản hoặc phải làm lại do làm đúng ngay từ đầu thông qua mục tiêu, kế hoạch, chi phí, chất lượng hay tiến độ giao hàng;

3. Giảm thiểu sự khác biệt về chất lượng;

4. Tăng năng suất lao động;

5. Hình thành ngôn ngữ chung trong sản xuất và kinh doanh, tránh các hiểu lầm hoặc cản trở hoạt động cải tiến hệ thống

Các bước triển khai ISO/TS 16949

 

Tương tự quá trình triển khai các hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn (standard-based management) như ISO 9001, ISO 22000…, quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949 cũng đi theo nguyên lý PDCA (Plan-Do-Check-Act), gồm các bước sau:

1.   Chuẩn bị

· Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;
· Lập Ban chỉ đạo triển khai ISO/TS 16949;
· Bổ nhiệm các vị trí trách nhiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn, gồm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR/ Quality Management Representative);
· Đại diện khách hàng (CR/ Customer Representative), và phân công trách nhiệm Thư ký thường trực (khi cần thiết);
· Đào tạo nhận thức chung về ISO/TS 16949;
· Đánh giá thực trạng theo yêu cầu ISO/TS 16949 (Gap analysis);
· Lập kế hoạch thực hiện (gồm kế hoạch tổng thể triển khai ISO/TS 16949 và kế hoạch chi tiết triển khai giai đoạn xây dựng hệ thống văn bản);
· Chuẩn bị và phân bổ nguồn lực cần thiết để triển khai xây dựng, thực hiện hệ thống.

2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

· Đào tạo về phương pháp xây dựng hệ thống văn bản;
· Xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lượng, bao gồm:

o Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng;
o Sơ đồ quá trình (Process mapping), Kế hoạch kiểm soát (Control Plan);
o Sổ tay chất lượng;
o Các quy trình (các quy trình bắt buộc thiết lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy trình khác cần thiết cho tổ chức);
o Các hướng dẫn công việc;
o Các biểu mẫu.

· Xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên về các kỹ năng cần thiết; lập kế hoạch và thực hiện đào tạo để đáp ứng nhu cầu này, trong đó tối thiểu về:

o Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949 đã thiết lập;
o Kỹ năng thực hành 05 công cụ thiết yếu khi thực hiện ISO/TS 16949 (5 Core Tools, bao gồm:

§  Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao – APQP (Advanced Product Quality Planning)
§  Quá trình phê chuẩn chi tiết - PPAP (Part Approval Process)
§  Phân tích các hệ thống đo lường – MSA (Measurement Systems Analysis)
§  Mô hình sai lỗi và phân tích tác động - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
§  Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê – SPC (Statistical Process Control));

o Kỹ năng giải quyết vấn đề;
o Kỹ năng làm việc nhóm…

3. Triển khai áp dụng

· Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tài liệu của hệ thống;
· Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
· Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.

4. Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

· Đào tạo Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949:2009;
· Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
· Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá;
· Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.

5. Đăng ký và đánh giá chứng nhận

· Lựa chọn và đăng ký tổ chức chứng nhận;
· Đánh giá trước chứng nhận (Pre-audit) (tùy chọn);
· Đánh giá chứng nhận giai đoạn 1 (Readiness review);
· Khắc phục, cải tiến;
· Kiểm tra xác nhận lại để khẳng định sự sẵn sàng của hệ thống sau khi đánh giá giai đoạn 1;
· Đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 (Certification audit);
· Khắc phục, cải tiến;
· Nhận chứng chỉ ISO/TS 16949 (có hiệu lực trong 3 năm);
· Duy trì, cải tiến liên tục hệ thống và chịu sự giám sát định kỳ (9 hoặc 12 tháng) của tổ chức chứng nhận.