0949 29.49.69

Tư Vấn ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng lẫn các bên quan tâm trên phạm vi toàn thế giới. Qua đây tạo điều kiện hợp nhất và đơn giản hóa từng bước. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng lẫn các bên quan tâm trên phạm vi toàn thế giới. Qua đây tạo điều kiện hợp nhất và đơn giản hóa từng bước khi áp dụng các hệ thống quản lý cùng được triển khai trong một tổ chức.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000

(FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 22000) 

Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng lẫn các bên quan tâm trên phạm vi toàn thế giới. Qua đây tạo điều kiện hợp nhất và đơn giản hóa từng bước khi áp dụng các hệ thống quản lý cùng được triển khai trong một tổ chức. Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí đối với các tổ chức; đặc biệt khi phải vận hành một một lúc ISO 9001, HACCP, GMP.

                                        

 

 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

                                            

  • Tạo ra các sản phẩm phù hợp và an toàn cho người sử dụng.
  • Thông tin hiệu quả về an toàn thực phẩm đến nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và các bên liên quan trong chuổi thực phẩm.
  • Thỏa mãn khách hàng
  • Các chi phí vận hành được cắt giảm
  • Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện .
  • Phù hợp luật pháp .
  • Quản lý rủi ro được cải thiện .
  • Khả năng của doanh nghiệp được chứng minh.
  • Khả năng tranh thủ cao hơn các doanh .
  • Đáp ứng yêu cầu đúng tiêu chuẩn khi xuất khẩu sang các quốc gia khác trên thế giới trong thời kỳ hội nhập WTO.