0949 29.49.69

Tư Vấn ISO 20252

Với người sử dụng là các công ty, chính phủ, viện nghiên cứu, hiệp hội người tiêu dùng, trường đại học, các công ty quảng cáo và maketing, doanh nghiệp và toàn xã hội trông cậy rất nhiều vào kết quả nghiên cứu thị trường. Dưới nhiều hình thức khác nhau, nghiên cứu thị trường có tác dụng đối với nhiều mặt của cuộc sống hiện đại, từ những sản phẩm và dịch vụ chúng ta mua cho đến thái độ cũng như cách chúng ta lựa chọn với tư cách là một công dân hay người tiêu dùng.

 

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 20252 CHO CÔNG NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG                      

Với người sử dụng là các công ty, chính phủ, viện nghiên cứu, hiệp hội người tiêu dùng, trường đại học, các công ty quảng cáo và maketing, doanh nghiệp và toàn xã hội trông cậy rất nhiều vào kết quả nghiên cứu thị trường. Dưới nhiều hình thức khác nhau, nghiên cứu thị trường có tác dụng đối với nhiều mặt của cuộc sống hiện đại, từ những sản phẩm và dịch vụ chúng ta mua cho đến thái độ cũng như cách chúng ta lựa chọn với tư cách là một công dân hay người tiêu dùng. 

 

Chứng nhận ISO 20252, nghiên cứu xã hội, ý tưởng và thị trường- Từ vựng và các yêu cầu dịch vụ, áp dụng quy tắc của các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO (đặc biệt ISO 9000, Hệ thống quản lý chất lượng - Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng) đối với việc nghiên cứu xã hội, ý tưởng và thị trường, và làm hài hoà trên quy mô quốc tế các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc gia và các quy phạm công nghiệp khác nhau hiện tồn tại trong các lĩnh vực liên quan. Mục đích là phát triển một Tiêu chuẩn quốc tế - về hướng dẫn và yêu cầu liên quan đến cách thức thực hiện các điều tra nghiên cứu thị trường, nhất là về việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, và thông báo đến những khách hàng đã uỷ thác thực hiện những dự án đó. Vì vậy, tư vấn ISO 20252 bao trùm các giai đoạn của quá trình nghiên cứu từ tiếp xúc ban đầu giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ đến việc đưa kết quả đến tay khách hàng.

ISO 20252 là kết quả làm việc của Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 225 (nghiên cứu thị trường, ý tưởng và xã hội), được thành lập dưới sự khởi xướng của Liên hiệp các tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường của Châu âu (EFAMRO) , EFAMRO tham gia với tư cách là tổ chức điều phối viên bên cạnh hai tổ chức khác chuyên về nghiên cứu thị trường là Tổ chức thế giới các chuyên gia nghiên cứu (ESOMAR) và Tổ chức thế giới nghiên cứu ý tưởng cộng đồng (WAPOR). 

Ông Enrique Domingo de Blas, chủ tịch ISO/TC 2025 cho biết: "Kể từ khi tiêu chuẩn quốc gia phát triển ở nhiều nước trong vòng 10 năm qua, nó đã khiến mọi người nhận ra tầm quan trọng của chất lượng trong nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, giữa các nước còn tồn tại sự khác biệt trong văn hoá, xã hội và hành vi ứng xử về sản phẩm và dịch vụ. Do đó, cần có một tiêu chuẩn quốc tế để điều tiết những sự khác biệt đó và cho phép thực hiện việc nghiên cứu xuyên quốc gia, đa quốc gia mà vẫn đảm bảo các quá trình nghiên cứu đó thống nhất và có thể so sánh được. Thêm vào đó, khách hàng có thể có được những phản hồi có thể so sánh được toàn cầu và có những tiêu chí tốt nhất để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ."                

 

 

 

 

 

 

ISO 20252 đã thu hút sự quan tâm của các nước thành viên ISO, với sự tham gia của các nước: An-gie-ri, Ac-hen-ti-na, úc, Brazin, Bun-ga-ri, Anh, Canada, Cộng hoà Séc, Pháp, Đức, Israel, ý, Nhật, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, Hà Lan, Liên bang Nga, Xéc-bi và Mon-te-ne-go, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Mỹ. Thêm vào đó là các nước thành viên quan sát: Áo, Ai-cập, I-ran, Ma rốc, Rumani, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, U-ru-goay.