0949 29.49.69

Tư Vấn IMS

IMS là hệ thống quản lý được xây dựng một cách toàn diện trong tổ chức. Hệ thống quản lý này phù hợp với nhiều hệ thống quản lý khác nhau như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP, GMP, ISO/IEC 17025, SQF 2000. Chỉ bao gồm một hệ thống văn bản thống nhất và liên quan cả trong lẫn bên ngoài của tổ chức. Hệ thống quản lý được xây dựng một cách toàn diện trong tổ chức. Hệ thống quản lý này phù hợp với nhiều hệ thống quản lý khác nhau như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP, GMP, ISO/IEC 17025, SQF 2000;

TƯ VẤN IMS

(HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP XU THẾ MỚI TRONG QUẢN LÝ)

Tiêu chuẩn IMS là gi? IMS là hệ thống quản lý được xây dựng một cách toàn diện trong tổ chức. Hệ thống quản lý này phù hợp với nhiều hệ thống quản lý khác nhau như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP, GMP, ISO/IEC 17025, SQF 2000. Chỉ bao gồm một hệ thống văn bản thống nhất và liên quan cả trong lẫn bên ngoài của tổ chức. 

 

  • Hệ thống quản lý được xây dựng một cách toàn diện trong tổ chức;
  • Hệ thống quản lý này phù hợp với nhiều hệ thống quản lý khác nhau như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP, GMP, ISO/IEC 17025, SQF 2000;
  • Chỉ bao gồm một hệ thống văn bản thống nhất và liên quan cả trong lẫn bên ngoài của tổ chức;
  • Xây dựng tốt các mối liên hệ trong tương tác giữa các quá trình hoạt động trong tổ chức cũng như của các tiêu chuẩn khác nhau;
  • Và dĩ nhiên sẽ được cấp giấy chứng nhận phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quản lý khác nhau.              
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian
  • Giảm bớt giấy tờ và sự mâu thuẫn
  • Kiểm soát toàn diện doanh nghiệp nhờ vào tính tích hợp của hệ thống
  • Các lợi ích riêng lẻ của tiêu chuẩn khác