0949 29.49.69

Tư Vấn IFS

International Food Standard (IFS) là tiểu chuẩn thực phẩm quốc tế. Hiện tại phiên bản đã ban hành lần thứ 5 ngày 01/08/ 2007.IFS do Gobal Food Safety Initiative (GFSI) ban hành. Yêu cầu về an toàn thực phẩm đang ngày càng tăng. Khách hàng (người tiêu dùng) và các cấp chính quyền ngày càng đưa ra những yêu cầu cao hơn về việc thực phẩm mà chúng ta sử dụng phải đạt chất lượng và an toàn cao. Nếu có vấn đề xảy ra thì phải nhanh chóng tìm ra nguyên do và khắc phục các vấn đề đó.

 

TƯ VẤN IFS

International Food Standard (IFS) là tiểu chuẩn thực phẩm quốc tế.

Tư Vấn IFS là gì ? Lợi ích của IFS ?

 • IFS do Gobal Food Safety Initiative (GFSI) ban hành. Tổ chức GFSI được thành lập từ Gobal Food Business Forum ( CIES) vào năm 2000 tại châu âu.
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Thực hành nôi trồng tốt/thực hành sản xuất tốt/ thực hành thương mại tốt.
 • Hệ thống HACCP.
 • Hai tiêu chuẩn thực phẩm thiết yếu đối với nhà cung cấp để thâm nhập thị trường bán lẻ            

Yêu cầu về an toàn thực phẩm đang ngày càng tăng. Khách hàng (người tiêu dùng) và các cấp chính quyền ngày càng đưa ra những yêu cầu cao hơn về việc  thực phẩm mà chúng ta sử dụng phải đạt chất lượng và an toàn cao. Nếu có vấn đề xảy ra thì phải nhanh chóng tìm ra nguyên do và khắc phục các vấn đề đó.

Hai tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm này được ban hành bởi các tập toàn bán lẻ. Bất kỳ công ty nào mong muốn cung cấp các sản phẩm thực phẩm cho các nhà bán lẻ đều phải tuân thủ theo những yêu cầu của các tiêu chuẩn đó. Các nhà bán lẻ yêu cầu phải có một bên thứ ba độc lập kiểm chứng và phê duyệt hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm của nhà cung cấp.      


   

 • Đảm bảo khả năng thâm nhập vào các thị trường như Anh, Đức, Pháp.

 • Tăng cường mối quan hệ với các nhà phân phối bán lẻ.

 • Tăng tính minh bạch.

 • Nâng cao niềm tin của khách hàng.

 • Tổ chức sản xuất tốt hơn.

 • Tối thiểu hóa các rủi ro quan trọng ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh thực phẩm.

 • Kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ và tối thiểu hóa nguy cơ sai lỗi.

 • Là dấu hiệu cho thấy việc chủ động hướng đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp.

 • Tập trung vào những thách thức thiết yếu của bạn.

Cả hai tiêu chuẩn này đều nhắm đến các nhà cung cấp cho thị trường bán lẻ.  Mục đích của hai tiêu chuẩn là giống nhau nhưng cách thức để đạt được mục đích chung này là khác nhau. Cơ sở của mỗi đánh giá là khá giống nhau nhưng tiêu chuẩn và cấp bậc thì khác nhau. Điều này giải thích tại sao thời gian đánh giá tích hợp hai tiêu chuẩn có thể sẽ giảm xuống, tuy nhiên sẽ không tiết kiệm thời gian cho công việc báo cáo.