0949 29.49.69

Tư Vấn GSP

GSP “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (tiếng Anh: Good Storage Practices, viết tắt : GSP) là các biện pháp đặc biệt, phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển và phân phối thuốc để đảm bảo cho thành phẩm thuốc có chất lượng đã định khi đến tay người tiêu dùng. GSP đưa ra các nguyên tắc cơ bản, các hướng dẫn chung về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, với 7 điều khoản và 115 yêu cầu. Tuy nhiên, các nguyên tắc, hướng dẫn này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể riêng biệt, nhưng vẫn đảm bảo thuốc có chất lượng đã định.

TƯ VẤN GSP

TƯ VẤN HỆ THỐNG THỰC HÀNH LƯU KHO TỐT WHO GSP

GSP: Good Storage Practices (THỰC HÀNH LƯU KHO TỐT)

Để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng an toàn và dễ sử dụng. “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (tiếng Anh: Good Storage Practices, viết tắt : GSP) là các biện pháp đặc biệt, phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển và phân phối thuốc để đảm bảo cho thành phẩm thuốc có chất lượng đã định khi đến tay người tiêu dùng.

GSP đưa ra các nguyên tắc cơ bản, các hướng dẫn chung về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, với 7 điều khoản và 115 yêu cầu. Tuy nhiên, các nguyên tắc, hướng dẫn này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể riêng biệt, nhưng vẫn đảm bảo thuốc có chất lượng đã định.

GSP áp dụng cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, tồn trữ thuốc.

Bảo quản thuốc: là việc cất giữ an toàn các thuốc, bao bì đóng gói, bao gồm cả việc đưa vào sử dụng và duy trì đầy đủ các hệ thống hồ sơ tài liệu phù hợp, kể cả các giấy biên nhận và phiếu xuất.

  

TGP Tư vấn thiết lập Kho bảo quản tuân thủ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn của GSP, bao gồm cả tư vấn phần cứng và phần mềm.

Công ty bạn là nhà máy sản xuất hoặc phân phối sản phẩm. Bạn đang có nhu cầu thiết lập một kho bảo quản theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP.

Bạn đang do dự và cân nhắc vì:

  Bạn không có thời gian để tập trung cho công việc này

  Bạn chưa có kinh nghiệm thực hiện và không biết bắt đầu từ đâu

  Xác định rõ nhu cầu sử dụng kho bảo quản sản phẩmcủa bạn

  Lập một kế hoạch tiết kiệm về chi phí và thời gian

  Triển khai công tác thiết kế, giám sát xây dựng

  Lựa chọn các trang thiết bị đúng với nhu cầu

  Soạn thảo Hệ thống hồ sơ tài liệu theo nguyên tắc tiêu chuẩn GSP

  Đào tạo các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP

  Hướng dẫn thực hành

  Hoàn thiện Hồ sơ xin cấp chứng chỉ GSP

HỆ THỐNG WHO GSP (Good Storage Practies)

 • Thiết lập sơ đồ tổ chức kho
 • Đánh giá hệ thống kho
 • Đánh giá năng lực nhân viên kho
 • Đào tạo huấn luyện nhân viên kho.
 • Lập kế hoạch huấn luyện đào tạo, kiểm tra WHO GSP
 • Đánh giá kết quả việc đào tạo huấn luyện.
 • Cập nhật hồ sơ đào tạo huấn luyện

 Ø  Nhà kho – Trang thiết bị

 • Thẩm định thiết kế nhà kho.
 • Xác định phân bố nhà kho
 • Xây dựng tiêu chuẩn môi trường nhà kho
 • Thủ tục bảo quản sản phẩm
 • Sơ đồ bố tri nhà kho
 • Sơ đồ bố trí khu vực riêng biệt
 • Yêu cầu về hệ thống phòng cháy chữa cháy.
 • Đánh giá vật liệu xây dựng kho
 • Sơ đồ bố trí khu vực thoát hiểm
 • Đánh giá hệ thống môi trường nhà kho
 • Đánh giá hệ thống nền móng nhà kho
 • Đánh giá các phương tiện thiết bị phục vụ nhà kho
 •  Xây dựng các hướng dẫn về kho
 • Xây dựng các văn bản phòng chống nguy hại
 • Qui trình kiểm tra định kỳ kho
 • Các điều kiện bảo quản hàng hóa
 • Thiết bị kiểm soát môi trường
 • Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị
 • Xác định các biện pháp khi xảy ra sự cố
 • Thủ tục ghi chép theo dõi kho