0949 29.49.69

Tư Vấn GLP

Good Laboratory Practice (GLP) embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored, recorded, reported and archivedThực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP).ood Laboratory Practice (GLP) embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored, recorded, reported and archived. Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) biểu hiện một tập hợp các nguyên tắc mà cung cấp một khuôn khổ trong đó các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được lên kế hoạch, thực hiện, theo dõi, ghi nhận, báo cáo và lưu trữ.

 TƯ VẤN GLP

THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM GLP

(GOOD LABORATORY PRACTICE)

                                            
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) biểu hiện một tập hợp các nguyên tắc mà cung cấp một khuôn khổ trong đó các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được lên kế hoạch, thực hiện, theo dõi, ghi nhận, báo cáo và lưu trữ. 

Những nghiên cứu này được thực hiện để tạo dữ liệu mà các mối nguy hiểm và rủi ro cho người dùng, người tiêu dùng và các bên thứ ba, bao gồm cả môi trường, có thể được đánh giá cho dược phẩm (chỉ nghiên cứu preclinical), hóa chất nông nghiệp, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm, chất phụ gia thức ăn và các chất gây ô nhiễm, thực phẩm tiểu thuyết, biocides, chất tẩy rửa vv ... 

GLP giúp đảm bảo quyền quy định rằng các dữ liệu được gửi là một sự phản ánh thực sự của những kết quả đạt được trong thời gian nghiên cứu và do đó có thể được dựa theo khi đưa ra nguy cơ / đánh giá an toàn.

 

TGP Tư vấn toàn diện về phần cứng và phần mềm cho việc thiết lập Phòng kiểm nghiệm theo GLP, ISO/IEC 17025/17020.

TGP Dịch vụ tư vấn thiết lập một phòng kiểm nghiệm theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn GLP và/hoặc ISO/IEC 17025/17020.

- Công ty bạn là nhà máy sản xuất dược, mỹ phẩm, thực phẩm, tế bào gốc, thức ăn chăn nuôi, dược thú y, thủy sản, nguyên liệu dược....Công ty bạn đang có nhu cầu thành lập một phòng kiểm nghiệm theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025/17020.

Bạn đang băn khoăn vì:

  Bạn không có thời gian để tập trung cho công việc này.

  Bạn chưa có kinh nghiệm thực hiện và không biết bắt đầu từ đâu.

Chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai và hoàn thiện:

  Phân tích, xác định Nhu cầu sử dụng phòng Lab của bạn.

  Lập Dự án đầu tư với sự tiết kiệm về chi phí và thời gian.

  Triển khai công tác thiết kế, giám sát xây dựng.

  Lựa chọn các trang thiết bị phù hợp với nhu cầu.

  Lập Hệ thống hồ sơ tài liệu theo nguyên tắc tiêu chuẩn GLP - ISO/IEC 17025/17020.

  Đào tạo theo GLP - ISO/IEC 17025/17020.

  Hướng dẫn thực hiện công việc trong phòng kiểm nghiệm GLP.

  Lập hồ sơ xin cấp chứng nhận GLP – ISO/IEC 17025/17020.