0949 29.49.69

Tư Vấn GDP

GDP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Distribution Practices”, dịch đầy đủ theo nghĩa Tiếng Việt là “Thực hành tốt phân phối”. GDP được áp dụng trong hoạt động phân phối sản phẩm của nhiều lĩnh vực kinh doanh phân phối khác nhau, riêng đối với ngAành Dược phẩm, thì theo tài liệu của Cục quản lý dược, thuật ngữ được sử dụng là:“Thực hành tốt phân phối thuốc”.

TƯ VẤN GDP

GDP Thực hành tốt phân phối “Good Distribution Practices”.

GDP được áp dụng trong hoạt động phân phối sản phẩm của nhiều lĩnh vực kinh doanh phân phối khác nhau, riêng đối với ngành Dược phẩm, thì theo tài liệu của Cục quản lý dược, thuật ngữ được sử dụng là:“Thực hành tốt phân phối thuốc”.Phân phối thuốc là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc từ trung tâm phân phối cho đến người sử dụng hoặc đến các điểm phân phối bảo quản trung gian hoặc giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.

        

 

Theo nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế), GDP được định nghĩa: “Thực hành tốt phân phối thuốc” là một phần của công tác bảo đảm chất lượng toàn diện để bảo đảm chất lượng thuốc được duy trì qua việc kiểm soát đầy đủ tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình phân phối thuốc.                                    

Sản phẩm có được sản xuất tốt nhưng trong quá trình phân phối không được đảm bảo, dưới tác dụng của điều kiện môi trường như nắng nóng, mưa, ẩm độ cao…, sẽ làm cho sản phẩm bị hư, bị giảm chất lượng.

Chính vì vậy, việc tuân thủ đúng các nguyên tắc của GDP là góp phần duy trì ổn định chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường, giúp hệ thống đảm bảo chất lượng được củng cố bền vững.


      

TGP Tư vấn về phần cứng và phần mềm cho việc thiết lập Hệ thống phân phối tuân thủ các nguyên tắc GDP.

Dịch vụ tư vấn thiết lập Hệ thống phân phối tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn GDP.

Công ty bạn là nhà máy sản xuất, Công ty bạn là công ty phân phối sản phẩm dược, nguyên liệu dược... Bạn đang có nhu cầu thiết lập một hệ thống  phân phối sản phẩm theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GDP.

Bạn đang do dự và cân nhắc vì:

Bạn không có thời gian để tập trung cho công việc này
Bạn chưa có kinh nghiệm thực hiện và không biết bắt đầu từ đâu
Lựa chọn TGP là đối tác, Chúng tôi sẽ cùng bạn hoàn thiện:

  Xác định rõ những nhu cầu về hệ thống phân phối sản phẩm của bạn

  Xây dựng một kế hoạch, dự án tiết kiệm về chi phí và thời gian

  Triển khai công tác thiết kế, giám sát việc thực hiện

  Lựa chọn trang thiết bị đúng, đủ với nhu cầu

  Hệ thống hồ sơ tài liệu theo nguyên tắc tiêu chuẩn GDP

  Đào tạo theo GDP

  Hướng dẫn thực hành GDP

  Hồ sơ xin cấp chứng chỉ GDP