0949 29.49.69

Tư Vấn FAMI-QS

FAMI - QS là tiêu chuẩn quản lý chất lượng châu âu an toàn thực phẩm cho phụ gia thức ăn và Thú Y. Fami-QS thực hành qui tắc chính xác các yêu cầu đối với nhà sản xuất phụ gia thức ăn và các loại thức ăn cho Thú Y. Thực tế là luật FAMI-QS là một chuẩn công nghiệp đã được tạo ra bởi các đại diện nổi tiếng của ngành công nghiệp làm cho nó thực tế và đáng tin cậy. An toàn thức ăn là một điều kiện tiên quyết cho an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn FAMI-QS thực hành chính xác quy tắc xác định các yêu cầu đối với các nhà sản xuất phụ gia thức ăn và loại thức ăn

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN FAMI-QS

Tư vấn tiêu chuẩn FAMI-QS
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng châu Âu cho phụ gia thức ăn và các loại thức ăn


An toàn thức ăn là một điều kiện tiên quyết cho an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn FAMI-QS thực hành chính xác quy tắc xác định các yêu cầu đối với các nhà sản xuất phụ gia thức ăn và loại thức ăn. Thực tế là luật FAMI-QS là một chuẩn công nghiệp đã được tạo ra bởi các đại diện nổi tiếng của ngành công nghiệp làm cho nó thực tế và đáng tin cậy. FAMI-QS đã được phê duyệt trong năm 2007 của (Ủy ban thường trực về thực phẩm và Thú y) EC như là một hệ thống phù hợp để thực hiện các yêu cầu của châu Âu thức ăn vệ sinh Quy chế 183/2005. Như một đơn vị tư vấn đại diện  hàng đầu về chất lượng và quản lý hệ thống, TGP có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn bao trùm tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp, đảm bảo sự chứng nhận bởi các tổ chức trên toàn thế giới.

            


FAMI-QS được sử dụng để xác nhận phù hợp với châu Âu thức ăn vệ sinh Quy chế 183/2005, thẩm quyền HACCP.

           

Các nhà sản xuất phụ gia thực phẩm và các loại thức ăn mà xuất khẩu sang EU.

                         

Giấy chứng nhận FAMI-QS này được quốc tế công nhận