0949 29.49.69

Tư Vấn DIN EN 15593

DIN EN 15593 Là hệ thống quản lý vệ sinh trong sản xuất bao bì cho thực phẩm. An toàn sản phẩm trong chuỗi giá trị gia tăng trong nghành sản xuất lương thực ngày càng trở nên quan trọng hơn và là một thành phần thiết yếu. Các nhà sản xuất bao bì thực phẩm giới thiệu các tiêu chuẩn và sau đó đi qua quá trình cấp giấy chứng nhận được hỗ trợ bằng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn sản phẩm, chất lượng và phù hợp pháp luật

 
DIN EN 15593:2008
Quản lý vệ sinh trong sản xuất bao bì cho thực phẩm


An toàn sản phẩm trong chuỗi giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp sản xuất lương thực ngày càng trở nên quan trọng hơn và là một thành phần thiết yếu trong các tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng của các nhà sản xuất bao bì thực phẩm. Các nhà sản xuất bao bì thực phẩm giới thiệu các tiêu chuẩn và sau đó đi qua quá trình cấp giấy chứng nhận được hỗ trợ bằng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn sản phẩm, chất lượng và phù hợp pháp luật. Nhiệm vụ chất lượng kiểm soát được thực hiện bằng cách chạy một hệ thống quản lý vệ sinh hiệu quả và tôn trọng Good Manufacturing Practice (GMP). Điều này dẫn đến việc kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và một nguồn cung cấp đáng tin cậy của bao bì an toàn cho các sản phẩm thực phẩm.

                              

DIN EN 15.593 đảm bảo sản xuất an toàn, sản phẩm chất lượng cao phù hợp với quy định pháp lý, tối ưu hóa quá trình kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

Các công ty và các tổ chức thuộc mọi quy mô mà sản xuất bao bì và vật liệu đóng gói.

Giấy chứng nhận sự phù hợp với DIN EN 15.593 được công nhận quốc tế.

DIN EN 15.593 tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 (quản lý chất lượng) và với tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Nó có thể được kết hợp với BRC / IOP mà không cần bất kỳ đầu vào bổ sung hoặc kinh phí.