0949 29.49.69

Tư Vấn BRC

BRC – British Retail Consortium (Hệ thống liên kết bán lẻ Anh, một tổ chức thương mại Anh đại diện cho các nhà bán lẻ Anh) tạo cho chúng ta sự tin tưởng về các sản phẩm được sản xuất đã ban hành tiêu chuẩn Thực phẩm toàn cầu BRC, nhằm xác lập tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu trong. Nếu như hệ thống HACCPtừ công ty thì phần cũng rất đáng quan tâm khác là việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào của nhà máy. BRC chỉ cung cấp đánh giá cơ bản các yêu cầu về vấn đề sản xuất và kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. Trong BRC yêu cầu về mặt sản xuất công ty phải được chứng nhận HACCP.

TƯ VẤN BRC - HỆ THỐNG LIÊN KẾT BÁN LẺ ANH

THỰC PHẨM TOÀN CẦU BRC

(BRITISH RETAIL CONSORTIUM) 

 

 

BRC – British Retail Consortium (Hệ thống liên kết bán lẻ Anh, một tổ chức thương mại Anh đại diện cho các nhà bán lẻ Anh) đã ban hành tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu BRC, nhằm xác lập tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu trong các nhà máy sản xuất thực phẩm.

Nếu như hệ thống HACCP tạo cho chúng ta sự tin tưởng về các sản phẩm được sản xuất từ công ty thì phần cũng rất đáng quan tâm khác là việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào của nhà máy.

                                      

  

BRC chỉ cung cấp đánh giá cơ bản các yêu cầu về vấn đề sản xuất và kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. Trong BRC yêu cầu về mặt sản xuất công ty phải được chứng nhận HACCP.Tiêu chuẩn BRC cung cấp các yêu cầu giúp chúng ta kiểm soát dây chuyền cung cấp sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào bắt đầu từ việc cung cấp giống, trồng trọt, thu hoạch và chế biến đến khi giao sản phẩm cho khách hàng. Tiêu chuẩn cũng yêu cầu phải cập nhật các yêu cầu luật định và thông tin công nghệ về sản phẩm giúp công ty đảm bảo ứng phó kịp thời với những sự thay đổi luôn cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. 

 

  

Ngoài ra một trong những yêu cầu quan trọng là ngày nay khách hàng muốn biết sản phẩm mình đang sử dụng có nguồn gốc từ đâu và BRC giúp chúng ta điều này.

Để phù hợp với tiêu chuẩn, nhà cung ứng/chế biến thực phẩm phải áp dụng 3 chuẩn mực chính trong hệ thống quản lý của họ.

Áp dụng và thực thi HACCP
* Có một hệ thống quản lý chất lượng hữu hiệu và được văn bản hóa
* Kiểm soát các tiêu chuẩn môi trường của nhà máy, sản phẩm, qui trình chế biến và con người.

 

 

 

- Tăng cường độ ATTP và hệ thống quản lý ATTP của công ty.

- Thể hiện cam kết của công ty trong sản xuất / kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Đạt được thừa nhận và chấp nhận của cộng đồng bán lẻ Anh Quốc.

- Gia tăng niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng đối với chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.

- Tăng sự tin cậy và lòng trung thành của khách hàng và người tiêu dùng đối với công ty.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn BRC giúp công ty chứng minh với khách hàng rằng sản phẩm công ty an toàn và đã được kiểm soát về nguồn gốc.

- Giúp tăng sản lượng tiêu thụ, nâng cao năng suất đồng thời sẽ có thể nâng cao giá mua nguyên liệu, cải thiện đời sống của người nông dân.

- Mở ra thị trường mới với yêu cầu cao hơn về an toàn và chất lượng/ khách hàng tiềm năng mới.

- Giảm số cuộc đánh giá nhà cung cấp.

- Áp dụng tiêu chuẩn BRC có thể giúp cải thiện các tiêu chuẩn cung ứng và tính nhất quán, tránh được sản phẩm hỏng;

- Hỗ trợ chiến lược quảng bá và tăng cường các giá trị cốt lõi của công ty.

- Hỗ trợ các mục tiêu bán lẻ tại mọi cấp của chuỗi cung ứng sản xuất.

- Giao dịch kinh doanh với nhà cung ứng đạt chứng nhận BRC.

- Khách hàng có thể tin chắc rằng, họ đang giao dịch với một công ty có năng lực cao trong lĩnh vực kinh doanh.

- Tiêu chuẩn riêng lẻ, cho phép các tổ chức chứng nhận đạt được công nhận  theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 45011(ISO/IEC Guide 65:1996) thực hiện đánh giá.

- Sự kiểm tra riêng lẻ do nhà cung cấp yêu cầu, cùng với đánh giá thường xuyên được chấp thuận, sẽ cho phép nhà cung cấp báo cáo tình trạng của họ với khách hàng công nhận tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn bao hàm toàn diện trong lĩnh vực họat động bao gồm các khu vực an toàn sản phẩm và tính hợp pháp sản phẩm.

- Tiêu chuẩn chú tâm vào yêu cầu của cả nhà cung cấp và nhà bán lẻ.

- Trong báo cáo đánh giá, có một yêu cầu đánh giá giám sát và xác nhận theo dõi hành động khắc phục các điểm không phù hợp.

- Vì các tổ chức chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn Châu Âu, có thể có sự thừa nhận của các tổ chức chứng nhận được công nhận ở nơi sản phẩm được sản xuất.