0949 29.49.69

Thiết kế thi công HVAC - M&E

Trong xây dựng công trình, bên cạnh phần xây dựng thô, xây dựng hoàn thiện, nội thất thì M&E là một phần quan trọng và thiết yếu. M&E là viết tắt cho Mechanical and Electrical (Cơ - Điện) .

Thiết kế thi công HVAC - M&E