0949 29.49.69

Thiết kế qui hoạch công Nghiệp

TGP cung cấp Phạm vi dịch vụ rộng rãi và bao gồm: Qui hoạch Thiết kế công nghiệp, qui hoạch khu đô thị, Qui hoạch kiến trúc hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất - Lập Dự toán và kiểm soát chi phí- Soạn thảo hồ sơ Hợp đồng/Mở thầu- Quản lý thi công và Giám sát xây dựng- Vận hành thử- Đánh giá sau hợp đồng- Quản lý dự án...xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và chặt chẽ với các đối tác là các công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng khắp trên thế giới, nhằm chuyển giao chất lượng công trình cao nhất đến các khách hàng trong và ngoài nước.

Thiết kế nhà máy Công nghiệp theo yêu cầu đặc thù của khách hàn