0949 29.49.69

Thiết bị công nghiệp

Dịch vụ TGP bao gồm tất cả các giai đoạn của một dự án công nghiệp, từ thiết kế, xây dựng, vận hành, vận hành và bảo trì. Chúng bao gồm: kiểm tra các cơ sở; phân tích dầu, thí nghiệm vật liệu và kiểm tra không phá hủy các thiết bị; cấp giấy chứng nhận tài sản và quy trình; và đào tạo nhân viên.

KHÓA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Thực tế trong hầu hết các trường hợp, sự tuân thủ các quy định là điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép hoạt động. Đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng một cách tổng thể như độ tin cậy, tính có sẵn, tính dễ điều khiển, tính an toàn cho sản phẩm mà quý vị có thể mang lại.
Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực thực hiện được những điều đó thông qua các dịch vụ hiệu quả từ khâu thiết kế tới lắp đặt, chạy thử và vận hành trang thiết bị.

Dịch vụ TGP bao gồm tất cả các giai đoạn của một dự án công nghiệp, từ thiết kế, xây dựng, vận hành, vận hành và bảo trì. Chúng bao gồm: kiểm tra các cơ sở; phân tích dầu, thí nghiệm vật liệu và kiểm tra không phá hủy các thiết bị; cấp giấy chứng nhận tài sản và quy trình; và đào tạo nhân viên. 

Trọng tâm chính của chúng tôi là hỗ trợ an toàn và độ tin cậy và bảo quản tài sản hợp. Các dịch vụ như kiểm tra dựa trên rủi ro vượt tuân thủ tinh khiết. Chúng tôi cũng cung cấp chất lượng dịch vụ đảm bảo và kiểm soát để giúp các nhà sản xuất đã đạt được một tiêu chuẩn mong muốn về chất lượng và giảm thiểu tác động xã hội và môi trường. Điều này bao gồm chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn ngành công nghiệp cụ thể.

Thiết bị công nghiệp