0949 29.49.69

Thi công phòng sạch chuẩn GMP, ISO

TGP THIẾT KẾ THI CÔNG PHÒNG SẠCH THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ. Một phòng sạch hay một không gian sạch được định nghĩa là một hoặc nhiều căn phòng hay một khu vực được kiểm soát về môi trường, trong đó mật độ các hạt bụi trong không khí được kiểm soát một cách nghiêm ngặt theo các thông số cần thiết đã được xác định giới hạn để phục vụ cho một nhu cầu cụ thể. Việc sử dụng các không gian sạch để sản xuất, đóng gói...theo tiêu chuẩn GMP, ISO, HACCP...