0949 29.49.69

Thẩm tra hệ thống điện dự án

Hệ thống điện là một phần quan trọng trong hạ tầng kỹ thuật của mọi tòa nhà, nhà máy công nghiệp, nhà kho hay các cơ sở sản xuất khác. Sai sót hay trục trặc trong vận hành hệ thống này là yếu tố chính gây ra hỏa hoạn và có thể gây ra điện giật rất nguy hiểm