0949 29.49.69

Thẩm định phòng sạch

TGP là đơn vị thứ 3 có khả năng kiểm định phòng sạch cho các công ty như dược, điện tử, phòng mổ, phòng thí nghiệm và cung cấp bằng chứng nhận được cấp bởi hiệp hội đo lường quốc tế, và tổ chức phi chính phủ. Các thử nghiệm chúng tôi thực hiện: thử nghiệm đánh giá hạt tiểu phân trong không khí, thử nghiệm vận tốc khí, thử nghiệm nhiệt độ, thử nghiệm độ ẩm, thử nghiệm áp suất phòng..