0949 29.49.69

Ngành Vận Tải và Cơ Sở Hạ Tầng

Ngành Vận Tải và Cơ Sở Hạ Tầng - Transport & Infrastructures

NGÀNH VẬN TẢI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG - TRANSPORT & INFRASTRUCTURES

Ngành Vận Tải và Cơ Sở Hạ Tầng

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và cơ sở hạ tầng, chắc hẳn quý vị cũng hiểu tầm quan trọng của ngành công nghiệp này trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Quan trọng hơn hết, sự an toàn của hàng triệu sinh mạng con người và các vấn đề về môi trường cũng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cũng sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp này.
 
Để góp phần hỗ trợ công ty quý vị đương đầu với những vấn đề trên, chúng tôi đưa ra hàng loạt các dịch vụ từ quá trình thiết kế đến quá trình thi công (hay sản xuất) như:
 
-  Đối với các công trình cơ sở hạ tầng: Quản lý công trình, thẩm tra thiết kế, quản lý sự phù hợp quy chuẩn, và chất lượng, bảo đảm chất lượng và an toàn    thi công 
-  Đối với các thiết bị nâng hạ và vận chuyển hàng hóa: kiểm tra các cần cẩu hàng, kiểm tra container, và các trang thiết bị đường sắt.

TGP cung cấp một loạt các dịch vụ cho các ngành công nghiệp đường sắt và vận tải biển để tối ưu hóa an toàn và đảm bảo hậu cần trơn tru. Những dịch vụ này bao gồm các chu kỳ đầy đủ cuộc sống của dự án, từ thiết kế, sản xuất thông qua thành phần để xây dựng và vận hành. 
Là một trong những xã hội phân loại tàu hàng đầu thế giới, chúng tôi cũng đóng một vai trò trung tâm trong container và tàu chở dầu vận chuyển. Phân loại và tư vấn dịch vụ của chúng tôi bảo vệ thuyền viên, vận chuyển hàng hóa, và môi trường và bảo vệ sự toàn vẹn của mạch. Chúng tôi cũng kiểm tra container tại cảng để xác nhận phù hợp về số lượng và chất lượng đại diện cho chính phủ và các nhà nhập khẩu. 


Cuối cùng, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng cảng, bao gồm kiểm tra cần cẩu cảng một lần một cổng đang hoạt động.