0949 29.49.69

Lĩnh vực điện - điện tử

Lĩnh vực điện - điện tử

KHÓA ĐÀO TẠO LĨNH VỰC ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Lĩnh vực điện - điện tử

Ngày nay, dù doanh nghiệp quý vị là đơn vị sản xuất, nhập khẩu hay bán lẻ sản phẩm điện/điện tử, thì quý vị đều gặp phải những thách thức cơ bản đặc trưng của ngành như sự thay đổi với tốc độ chóng mặt trong xu hướng công nghệ và sự sáng tạo, quá trình toàn cầu hóa thị trường và sự rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường. Ngoài ra yêu cầu của thị trường ngày càng cao về việc nâng cao độ tin cậy và khả năng thực hiện, cùng với hàng loạt những thay đổi về yêu cầu sản phẩm cũng đang là những áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị vượt qua những áp lực nêu trên.

Các dịch vụ đa dạng của chúng tôi bao gồm rất nhiều những kiểm tra và chứng nhận mang tính quốc tế bao gồm ADT, Curtis-Straus và LCIE…. Với thuận tiện về vị trí địa lý và nhân lực tại hơn 140 quốc gia, chúng tôi luôn mang đến cho quý vị dịch vụ tốt nhất, thuận tiện nhất.

Các ngành công nghiệp điện và điện tử phải đối mặt với một số thách thức chuẩn bị sản phẩm của họ trên thị trường. Xác định và phù hợp với yêu cầu toàn cầu trong một môi trường pháp lý thay đổi, tối ưu hóa phát triển sản phẩm, đánh giá các nhà cung cấp và kiểm toán nhà máy của họ, và giám sát chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng. Đã thêm vào những mối quan tâm đang tăng lên rằng đó là trách nhiệm của nhà sản xuất để xem một sản phẩm thông qua vào cuối của cuộc sống hữu ích của nó. Bureau Veritas có khả năng toàn diện để hợp tác với bạn trong việc giải quyết những vấn đề này. 

Chúng tôi có thể thực hiện một loạt các phân tích, độ tin cậy, EMC, đài phát thanh, an toàn và năng lượng tiêu thụ kiểm tra để yêu cầu địa phương hay toàn cầu. Chúng tôi cũng cung cấp một dịch vụ thử nghiệm so sánh mạnh mẽ để hỗ trợ lựa chọn người mua. chương trình chứng nhận được cung cấp bởi Bureau Veritas giải quyết toàn bộ phạm vi của ADT quốc tế, Curtis-Straus và LCIE ... yêu cầu. Thông qua đội chấp thuận quốc tế của chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc tiếp cận các thị trường trên toàn thế giới thay cho bạn một cách kịp thời và hiệu quả. 
Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ một loạt các phân đoạn bao gồm, nhưng không giới hạn, phụ tùng ô tô, xây dựng hạ tầng, pin, thiết bị tiêu dùng, điện tử tiêu dùng, đồ chơi điện tử, máy móc công nghiệp, CNTT / viễn thông, chiếu sáng, y tế, vi điện tử, thiết bị văn phòng như cũng như các nguồn năng lượng tái tạo. chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc tiếp cận các thị trường trên toàn thế giới thay cho bạn một cách kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ một loạt các phân đoạn bao gồm, nhưng không giới hạn, phụ tùng ô tô, xây dựng hạ tầng, pin, thiết bị tiêu dùng, điện tử tiêu dùng, đồ chơi điện tử, máy móc công nghiệp, CNTT / viễn thông, chiếu sáng, y tế, vi điện tử, thiết bị văn phòng như cũng như các nguồn năng lượng tái tạo. chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc tiếp cận các thị trường trên toàn thế giới thay cho bạn một cách kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ một loạt các phân đoạn bao gồm, nhưng không giới hạn, phụ tùng ô tô, xây dựng hạ tầng, pin, thiết bị tiêu dùng, điện tử tiêu dùng, đồ chơi điện tử, máy móc công nghiệp, CNTT / viễn thông, chiếu sáng, y tế, vi điện tử, thiết bị văn phòng như cũng như các nguồn năng lượng tái tạo.

Lĩnh vực điện - điện tử