0949 29.49.69

Khoá đào tạo Thẩm định PCCC

Thẩm định trong quá trình vận hành Phòng Cháy Chữa CháyCháy để bảo vệ sinh mạng con người và tài sản

KHOÁ ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG PCCC

Trong các lĩnh vực của cuộc sống thì vấn đề an toàn cho con người luôn đặt lên hàng đầu, trong đó có công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Các giải pháp mới PCCC luôn được đầu tư nghiên cứu, các phương tiện mới cũng được cho ra đời theo xu thế an toàn hơn, nhiều chức năng hơn, thuận tiện hơn khi sử dụng, đảm bảo tính thẩm mĩ. Tuy nhiên, mỗi phương tiện, thiết bị PCCC đều được thiết kế theo những tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp sử dụng theo từng vùng địa lý và thích hợp với từng công nghệ riêng. Ngoài ra, mỗi quốc gia đều có những yêu cầu riêng đối với phương tiện PCCC được sử dụng, thể hiện thông qua các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống, thử nghiệm thiết bị. 

THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

- Nội dung kiểm định :

+ Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
+ Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất l­ượng ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Phương thức kiểm định:

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
+ Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;
+ Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phư­ơng pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định mẫu không quá 5% số lượng ph­ương tiện cần kiểm định, nh­ưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phư­ơng tiện cần kiểm định dư­ới 10 thì kiểm định toàn bộ;
+ Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng  3  năm 2004;
+ Cấp "Giấy chứng nhận kiểm định" theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu  kiểm định theo mẫu PC 22 Phụ lục 1 Thông t­ư Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng  3  năm 2004.