0949 29.49.69

Khóa đào tạo quản lý thời gian

Quản lý thời gian là quản lý công việc hiệu quả trong một khoảng thời gian cụ thể mà không gây ra bất kỳ lộn xộn nào. Nói cách khác, quản lý thời gian là thực hiện nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn.

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ THỜI GIAN

Khóa đào tạo quản lý thời gian 1

Giới thiệu khóa đào tạo

Quản lý thời gian là quản lý công việc hiệu quả trong một khoảng thời gian cụ thể mà không gây ra bất kỳ lộn xộn nào. Nói cách khác, quản lý thời gian là thực hiện nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn. Quản lý thời gian được công nhận là một yếu tố quyết định cho sự thành công trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. Bằng cách quản lý thời gian hiệu quả, chúng ta có thể hoàn thành công việc nhiều hơn đồng thời có nhiều thời gian hơn để thư giãn và hưởng thụ.

Khóa học cung cấp cho học viên chìa khóa để quản lý thời gian thành công. Với sự hiểu biết về kỹ thuật hoạch định và sau đó đảm bảo được thời gian dự kiến, học viên có thể xác định những yếu tố "lãng phí thời gian" để loại bỏ những việc không cần thiết, đáp ứng thành công mục tiêu kinh doanh và cá nhân cũng như tăng hiệu suất làm việc của mình mà không cần làm nhiều hơn hoặc lâu hơn.

 

Khóa đào tạo quản lý thời gian 2