0949 29.49.69

Khóa đào tạo quản lý chuyên nghiệp

Khóa học này được thiết kế phù hợp cho những người trong ngành công nghiệp sản xuất / kỹ thuật và nhắm tới cấp lãnh đạo và giám sát.

KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Khóa đào tạo quản lý chuyên nghiệp 1

Giới thiệu:

Vai trò quản lý của những người quản lý/ giám sát trong doanh nghiệp rất quan trọng do họ được mong đợi phải có được kết quả từ người khác ở nơi làm việc và làm sao cho đội ngũ của mình thành công. Để đạt được điều này, những người quản lý phải có khả năng dẫn dắt đội ngũ của mình đáp ứng được các tình huống công việc khác nhau theo những cách thức chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó thiết yếu các nhà quản lý phải có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo để quản lý cũng như cải tiến hiệu quả làm việc của nhân viên mình.

Khóa học này được thiết kế phù hợp cho những người trong ngành công nghiệp sản xuất / kỹ thuật và nhắm tới cấp lãnh đạo và giám sát. Khóa học không chỉ giúp họ có sự hiểu biết rộng hơn về nguyên tắc lãnh đạo trong lĩnh vực sản xuất mà còn cung cấp các công cụ cơ bản cần thiết để xây dựng sự tự tin và bí quyết kỹ thuật để có thể mang lại tác động tích cực nhiều hơn vào việc quản lý năng suất của nhóm mình. Khóa học cũng tập trung vào những thách thức phải đối mặt trong thực tế bởi tất cả các nhà lãnh đạo sản xuất và cho thấy làm thế nào vượt qua những thách thức này.

Với việc sử dụng có hiệu quả phương pháp thảo luận, bài tập thực hành, tình huống thực tế cộng với đánh giá cá nhân, khóa học sẽ giúp học viên áp dụng được ngay kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động quản lý sản xuất hàng ngày.

Khóa đào tạo quản lý chuyên nghiệp 2