0949 29.49.69

Khoá đào tạo đánh giá viên OHSAS 18001

Hệ thống an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (Ohsas 18001) về cơ bản giúp tổ chức trong một loạt khía cạnh đặc biệt là giảm thiểu rủi ro cho người lao độngđộng ở nơi làm việc.

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN OHSAS 18001 

Quá trình đánh giá OHSAS 18001

Bước khởi đầu là thực hiện đánh giá nội bộ ở những phòng ban/ bộ phận có liên quan tới đánh giá OHSAS thông qua việc xác định  và tiến hành đánh giá các mối nguy.

Bạn có thể có chuyên gia trong công ty để xây dựng hệ thống. Hoặc bạn có thể thuê chuyên gia từ các nguồn bên ngoài có kinh ngihệm triển khai hệ thống và có thể khuyên bạn cần làm gì để có được chứng nhận 18001. 

Bạn sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ Ban lãnh đạo để triển khai các quá trình ở các bộ phận trong công ty.

Bạn sẽ cần phải xem xét những điều sau:

 • Hoạch định và thiết lập khung
 • Thiết lập vai trò và trách nhiệm
 • Quá trình xác định các mối nguy và đánh giá các rủi ro
 • Báo cáo và theo dõi
 • Văn bản hóa
 • Các quy trình khẩn cấp
 • Đo lường và cải tiến liên tục các quá trình
 • Xem xét các hoạt động
 • Tìm hiểu các nghĩa vụ pháp lý
 • Các yêu cầu đào tạo nhân viên
 • Thiết lập checklist OHSAS 

Quy trình đánh giá thường xuyên theo OHSAS 18001

Các cuộc đánh giá được tiến hành thường xuyên nhằm  kiểm tra xem liệu các quá trình có được tuân thủ và hệ thống tài liệu luôn được cập nhật hay không.

Trong quá trình đánh giá, bạn sẽ được đánh giá về:

 • Kiểm soát tài liệu
 • Lưu trữ hồ sơ
 • Lãnh đạo và nhân viên có tuân theo hệ thống hay không
 • Việc thực hiện kiểm soát hoạt động
 • Cách thức hoạt động của hệ thống trong từng bộ phận trong tổ chức
 • Đào tạo nhân viên nếu cần để đáp ứng mọi yêu cầu

Một số tổ chức chứng nhận có thể tiến hành đánh giá tuy nhiên điều quan trọng là không phải tất cả các tổ chức đánh giá được UKAS công nhận. Nếu bạn không sử dụng các chuyên giá được UKAS công nhận thì chứng nhận của bạn sẽ có thể không có giá trị.