0949 29.49.69

Đào tạo thực hành GMP

Công tác đào tạo thực hành thao tác trong quá trình kiểm nghiệm, sản xuất, thanh tra nội bộ ...là rất quan trọng trong Nhà máy áp dụng nguyên tắc thực hành GMP, GLP, GSP, GDP theo ASEAN, WHO, PIS, EU, FDA.

 

KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH GMP, GLP, GSP, GDP THEO ASEAN, WHO, PIS, EU, FDA

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH GMP, GLP, GSP, GDP 

THEO ASEAN, WHO, PIS, EU, FDA


Công ty bạn chưa có nhân sự chuyên trách về Đào tạo, hoặc Bạn muốn củng cổ và hệ thống về kiến thức, kinh nghiệm cho nhân viên của mình bằng việc kết hợp Đào tạo nội bộ với các tổ chức đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp khác. Khi đó, TGP là một Nhà tư vấn, đào tạo GPs mà bạn có thể hợp tác và tin tưởng.

  

 

TGP sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo Cơ bản về GPs theo Hệ thống tài liệu đào tạo chung của GMP. Cụ thể, chương trình chính gồm

-  Khái niệm về GMP
-  Tổ chức, nhân sự
-  Thiết kế nhà xưởng, hệ thống
-  Nguyên vật liệu
-  Tổ chức sản xuất
-  Kiểm nghiệm
-  Đảm bảo chất lượng
-  Hồ sơ và tài liệu và ghi chép, lưu trữ
-  Kiếu nại, Thu hồi và xử lý
-  Tự thanh tra
-  Thẩm định và đánh giá 


Kết hợp Thực hành với Lý thuyết , với các Nội dung đào tạo thiết thực, TGP sẽ mang lại cho tất cả nhân viên của bạn nhận thức cơ bản, hệ thống, phù hợp với công việc thực tế, đồng thời giải đáp tất cả những thắc mắc của học viên trong quá trình đào tạo.
Ngoài gói dịch vụ Đào tạo GMP cơ bản, cung cấp những kiến thức cơ bản về GPs, trong thực tế, khi thực hiện một số công tác cụ thể  cần có các hướng dẫn chuyên sâu. Khi đó, nhiệm vụ tìm hiểu chuyên sâu đối với từng công việc được giao cho một phòng ban hoặc một nhóm nhân sự chuyên trách. Chương trình đào tạo sẽ được TGP thiết kế để cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành chuyên sâu theo từng chuyên đề.
-  Thậm định hệ thống HVAC
-  Thẩm định môi trường sản xuất
-  Thẩm định vệ sinh
-  Thẫm định hệ thống nước
-  Công tác triển khai nghiên cứu
-  Thẩm định phương pháp phân tíchNội dung chương trình được thiết kế dựa trên các hướng dẫn, nguyên tắc của GMP cho từng chuyên đề kết hợp với những kinh nghiệm và thực tế triển khai tại Việt Nam chắc chắn sẽ đem lại những thay đổi lớn về nhận thức của Học viên.