0949 29.49.69

Đào tạo ngành xây dựng và bất động sản

TGP có thể hỗ trợ quý vị trong việc quản lý dự án, đánh giá sự phù hợp tuân thủ tất cả các quy định hiện hành trong toàn bộ giai đoạn từ thiết kế đến vận hành. Chúng tôi đồng thời có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật tại giai đoạn thiết kế, kiểm tra địa chất và kiểm tra các vật liệu tại công trường xây dựng hoặc tại phòng thí nghiệm, ngoài ra chúng tôi còn có thể phân tích kết cấu dự án theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

KHÓA ĐÀO TẠO NGÀNH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

ngành xây dựng và bất động sản

Hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản, chắc hẳn quý doanh nghiệp sẽ có nhu cầu quản lý tất cả các vấn đề về Chất Lượng, Sức Khỏe & An Toàn và Môi Trường từ giai đoạn thiết kế đến hoàn công.

TGP có thể hỗ trợ quý vị trong việc quản lý dự án, đánh giá sự phù hợp tuân thủ tất cả các quy định hiện hành trong toàn bộ giai đoạn từ thiết kế đến vận hành. Chúng tôi đồng thời có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật tại giai đoạn thiết kế, kiểm tra địa chất và kiểm tra các vật liệu tại công trường xây dựng hoặc tại phòng thí nghiệm, ngoài ra chúng tôi còn có thể phân tích kết cấu dự án theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Bên cạnh đó, thế mạnh của Bureau Veritas còn là các dịch vụ đa dạng về đánh giá, phân tích chuyên sâu nhằm giúp quý vị là những chủ đầu tư, có thể theo dõi các giai đoạn của dự án, các dịch vụ này được cung cấp một cách thường xuyên hoặc phá sinh theo yêu cầu của quý vị.

Đô thị hóa và phát triển tầng lớp trung lưu đang lái xe nhu cầu nhiều hơn và phức tạp hơn các tòa nhà với gia tăng kỳ vọng về chất lượng, an toàn và hiệu suất. 

Xây dựng, dù là của một tòa nhà thương mại hoặc một cài đặt công nghiệp, bản thân nó là phức tạp hơn, do hạn chế về thời gian, quy định nghiêm ngặt hơn, công nghệ sản phẩm mới, và mong đợi hiệu suất cao hơn từ người dùng cuối. 
Chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi bao gồm môi trường, cấu trúc, mái nhà, tường rèm, HVAC, năng lượng, an toàn cháy nổ, điện, thiết bị nâng và thang máy, bình áp lực 
TGP cung cấp bên ngoài cho phép các giải pháp cho chính quyền địa phương, hỗ trợ cho các chủ quản lý dự án, bắt buộc và tự nguyện kỹ thuật kiểm soát, an toàn trên các dịch vụ trang web, thử nghiệm vật liệu và sản phẩm, dịch vụ công trình xanh,