0949 29.49.69

Đào tạo ngành dịch vụ

TGP cũng cung cấp cho các công ty dịch vụ với một loạt các dịch vụ kiểm tra để đảm bảo các tòa nhà và trang thiết bị của khách hàng được an toàn, tiết kiệm năng lượng và tuân thủ. Được thiết kế để đảm bảo tính liên tục kinh doanh, họ bao gồm kiểm tra thang máy, hệ thống điện và hệ thống an toàn cháy nổ. Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty 'sức khỏe nghề nghiệp và hoạt động an toàn.

KHÓA ĐÀO TẠO NGÀNH DỊCH VỤ
ĐÀO TẠO NGÀNH DỊCH VỤ

Nếu doanh nghiệp quý vị hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ như chăm sóc sức khoẻ, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, du lịch… thì chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị quản lý các rủi ro một cách hiệu quả và tối đa hoá các hoạt động thông qua các đánh giá định kỳ bắt buộc hoặc tự nguyện. Ngoài ra, chúng tôi còn là đơn vị đồng hành cùng quý vị trong tiến trình xây dựng Hệ Thống Quản Lý theo các tiêu chuẩn từ cơ bản đến chuyên ngành như  ISO 9001 (Chất Lượng), ISO 14001 (Môi Trường)…

Được công nhận bởi hơn 55 cơ quan tiêu chuẩn hàng đầu, bao gồm cả ISO và OHSAS, Bureau Veritas là một nhà lãnh đạo trong cấp giấy chứng nhận. 
Một cửa phục vụ của chúng tôi thu hút được một số lượng ngày càng tăng của các công ty lớn nhất thế giới tìm kiếm nhiều chứng chỉ trên quy mô toàn cầu. Điều này bao gồm ISO 9001 và ISO 14001, tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu về chất lượng và quản lý môi trường. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp cụ thể theo ngành và xác minh các phương thức bền vững và báo cáo. 

TGP cũng cung cấp cho các công ty dịch vụ với một loạt các dịch vụ kiểm tra để đảm bảo các tòa nhà và trang thiết bị của khách hàng được an toàn, tiết kiệm năng lượng và tuân thủ. Được thiết kế để đảm bảo tính liên tục kinh doanh, họ bao gồm kiểm tra thang máy, hệ thống điện và hệ thống an toàn cháy nổ. Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty 'sức khỏe nghề nghiệp và hoạt động an toàn.