0949 29.49.69

Đào tạo lĩnh vực bán lẻ

Trong thị trường hiện nay, các đại lý bán lẻ phải đối mặt với áp lực về nhãn hiệu và chất lượng hàng hóa ngày càng gia tăng do chu kỳ sản phẩm ngày càng bị rút ngắn, các yêu cầu quy định thay đổi thường xuyên và áp lực lớn về giảm giá thành.

 

KHÓA ĐÀO TẠO LĨNH VỰC BÁN LẺ

lĩnh vực bán lẻ

Trong thị trường hiện nay, các đại lý bán lẻ phải đối mặt với áp lực về nhãn hiệu và chất lượng hàng hóa ngày càng gia tăng do chu kỳ sản phẩm ngày càng bị rút ngắn, các yêu cầu quy định thay đổi thường xuyên và áp lực lớn về giảm giá thành.

Chúng tôi có thể giúp các đơn vị bán lẻ vượt qua những vướng mắc trên thông qua các dịch vụ kiểm tra, giám sát và đánh giá chuỗi cung ứng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu được các rủi ro do việc hoàn trả hàng hóa, và khiếu nại, bảo vệ được thương hiệu cũng như tài sản của quý doanh nghiệp.

Hơn nữa, TGP còn có thể giúp quý vị giám sát tất cả mọi rủi ro về Sức Khoẻ và An Toàn liên quan đến cơ sở vật chất như các dịch vụ kiểm tra kho bãi và văn phòng định kỳ để đánh giá sự phù hợp với các quy định về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, hoạt động của hệ thống thang máy, vv. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tương tự cho các thị trường không có các quy định bắt buộc, nơi mà quý vị đặt các cửa hàng bán lẻ, nhằm tối ưu hoá sự phù hợp về sức khoẻ và an toàn trên phạm vi toàn cầu.

Và cuối cùng, các dịch vụ kiểm tra và chứng nhận của TGP trong chuỗi cung ứng thực phẩm sẽ giúp quý vị quản lý một cách đúng đắn các vấn đề Chất Lượng và Vệ Sinh sản phẩm mà công ty quý vị cung cấp ra thị trường, nhất là các sản phẩm tươi, đông lạnh.

Dịch vụ TGP cho các nhà bán lẻ có ba mục tiêu:

  1. Xác minh sự tuân thủ, bảo vệ uy tín, và thúc đẩy hiệu suất. Chúng tôi phục vụ nhu cầu của tất cả các nhà bán lẻ: truyền thống gạch-và-vữa và thương mại điện tử. 
  2. Chúng tôi hỗ trợ liên tục kinh doanh bằng cách kiểm tra sự tuân thủ ở mọi giai đoạn: đánh giá độ bền vững của cửa hàng mới; xác minh sự an toàn về cháy, lắp đặt điện và thực hiện các thử nghiệm độc lập và kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng. 
  3. Để bảo vệ chống lại các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm, hoặc công khai tiêu cực về cách một sản phẩm được sản xuất, chúng tôi cung cấp các nhà bán lẻ với các dịch vụ xét nghiệm, tư vấn và chứng nhận. Dịch vụ thử nghiệm của chúng tôi cung cấp cho các nhà bán lẻ với sự tự tin về chất lượng phù hợp của sản phẩm của họ. Chứng nhận chất lượng và quản lý môi trường hệ thống.