0949 29.49.69

Đào tạo đánh giá 9001:2015

TGP khai giảng đào tạo đánh giá viên ISO 9001:2015

TGP khai giảng đào tạo đánh giá viên ISO 9001:2015

THÁCH THỨC KINH DOANH

Các doanh nghiệp thành công hiện nay là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp. 
Đây là tầm nhìn chiến lược để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu và đảm bảo tổ chức doanh nghiệp được trang bị tốt hơn để dành được những cơ hội kinh doanh mới trong một thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn.

GIẢI PHÁP

Bản dự thảo cuối cùng của tiêu chuẩn ISO 9001 2015 đã được ban hành, tiến trình chuyển đổi đã thực sự bắt đầu.

Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới này, quý công ty sẽ có thể thỏa mãn các mong đợi của Khách hàng tốt hơn bằng cách cung cấp cấp các dịch vụ và sản phẩm với chất lượng cao và ổn định, đồng thời duy trì các mối quan hệ tương quan bền vững với các bên liên quan

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh):

- Hướng đến khách hàng
- Sự lãnh đạo
- Sự tham gia của đội ngũ
- Cách tiếp cận theo quá trình
- Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
- Cải tiến liên tục
- Quyết định dựa trên sự kiện
- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001 là gì?

- Minh chứng cam kết của tổ chức doanh nghiệp về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
- Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và luật định áp dụng.
- Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp

LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN BUREAU VERITAS?

 Hệ thống văn phòng – 5.700 chuyên gia đánh giá chuyên môn cao làm việc trên 100 quốc gia đem đến sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn quốc tế và bản địa   cung cấp các dịch vụ nhất quán cho mọi khách hàng ở bất cứ nơi đâu.

 Trình độ chuyên môn – Các chuyên gia  đánh giá của Bureau Veritas có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế, về những quy định địa phương, thị   trường và ngôn ngữ  riêng biệt nhờ đó cho phép họ đem đến các giải pháp thích hợp với nhu cầu của tổ chức doanh nghiệp.

 Được thừa nhận – Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas được hơn 40 Tổ chức công nhận quốc gia và quốc tế thừa nhận trên toàn thế giới.

 Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang   cam kết hướng đến sự ưu tú, vững chắc và đáng tin cậy.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Tại sao chúng tôi cần áp dụng ISO 9001?

  Khách hàng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp! Để giữ khách hàng – và làm cho khách hàng hài lòng – sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp phải thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp một cơ cấu tiếp cận theo hệ thống để giúp tổ chức doanh nghiệp quản lý các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu trên.
   
  Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas đem đến các giá trị của một tổ chức chứng nhận bên thứ ba độc lập, giúp xem xét hệ thống quản lý của tổ chức doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn cho tổ chức doanh nghiệp.

 • Những khác biệt chính giữa phiên bản ISO 9001 2008 và phiên bản ISO 9001 2015?

  ISO 9001:2015 được tạo thành dựa trên các yêu cầu liên quan đến các khía cạnh của một hệ thống quản lý chất lượng.

  Về cấu trúc: ISO 9001:2015 có 10 điều khoản tương ứng với chu trình PDCA. Điều khoản 4 đến 7 - Plan, Điều khoản 8 - Do, Điều khoản 9 - Check, Điều khoản 10 - Act

  Về thuật ngữ: có 69 thuật ngữ mới được đưa vào phiên bản ISO 9001:2015 với bố cục cụ thể hơn, dễ hiểu hơn và phạm vi sử dụng linh hoạt hơn.