0949 29.49.69

Đào tạo cho Telemarketing

Ngày nay, cùng với việc xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả để không ngừng cải tiến các hoạt động điều hành, nhiều doanh nghiệp cũng xem việc tiếp thị qua điện thoại (telemarketing) và trung tâm xử lý cuộc gọi (call center) là một trong những công cụ bán hàng quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. Đúng là những khởi đầu tốt hơn trong quá trình bán hàng sẽ cung cấp kết quả cuối cùng tốt hơn, và nếu tiếp thị qua điện thoại không tốt cũng có thể làm hỏng nỗ lực bán hàng và làm giảm lợi nhuận. Tuy nhiên đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và nhiều người thấy khó khăn hay đáng sợ chỉ vì họ không biết làm thế nào để có được kỹ năng này.

KHÓA ĐÀO TẠO CHO TELEMARKETING

KHÓA ĐÀO TẠO CHO TELEMARKETING-

Ngày nay, cùng với việc xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả để không ngừng cải tiến các hoạt động điều hành, nhiều doanh nghiệp cũng xem việc tiếp thị qua điện thoại (telemarketing) và trung tâm xử lý cuộc gọi (call center) là một trong những công cụ bán hàng quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. Đúng là những khởi đầu tốt hơn trong quá trình bán hàng sẽ cung cấp kết quả cuối cùng tốt hơn, và nếu tiếp thị qua điện thoại không tốt cũng có thể làm hỏng nỗ lực bán hàng và làm giảm lợi nhuận. Tuy nhiên đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và nhiều người thấy khó khăn hay đáng sợ chỉ vì họ không biết làm thế nào để có được kỹ năng này.

Khóa học này dành cho những ai đang bắt đầu sự nghiệp telemarketing hoặc những người đang làm công việc này. Khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên những kỹ năng thực hiện telemarketing một cách hiệu quả và sự tự tin cần thiết để đem lại kết quả thật sự. Nó cũng giúp cho học viên có khả năng phân tích các yêu cầu của khách hàng một cách tối ưu để xác định chính xác nhu cầu của họ từ việc tiếp cận ban đầu, cũng như tạo được ấn tượng tốt nhất với khách hàng bằng giọng nói, kỹ thuật đặt câu hỏi hay giải đáp thông tin.

 

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu mục đích khóa học và như cầu đào tạo cá nhân;
 • Tầm quan trọng của kỹ năng điện thoại trong kinh doanh;
 • Các nguyên tắc giao tiếp đem lại lợi ích và làm bạn khác biệt với đối thủ;
 • Telemarketing và Call center là gì?

Kỹ thuật telemarketing: 

 • Điện thoại ảnh hưởng đến giao tiếp như thế nào?
 • Định hướng và kiểm soát cuộc gọi;
 • Kỹ năng để đạt nhiều cơ hội kinh doanh hơn;
 • Xác định nhu cầu của khách hàng;
 • Phát triển mối quan hệ và quá trình xử lý giao dịch;
 • Giao tiếp tự tin về khả năng giúp đỡ khách hàng;
 • Đạt được hợp đồng, bán được hàng hóa (dịch vụ).

Kỹ năng xử lý cuộc gọi:

 • Kiểm soát cuộc gọi hiểu quả để quản lý thời lượng và số lượng cuộc gọi;
 • Giảm thiểu các cuộc gọi lại;
 • Xử lý các tình huống khó hoặc với khách hàng khó tính;
 • Xử lý khéo léo khi sự việc xảy ra sai;