0949 29.49.69

Đánh giá và kiểm định (Auditing)

TGP hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong việc quản lý thiết bị và quá trình vận hành, từ giai đoạn thiết kế, lắp đặt đến chạy thử và vận hành. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo tính tin cậy và tính toàn vẹn cho quá trình vận hành của quý doanh nghiệp theo đúng cam kết về Chất Lượng, Sức Khỏe và An Toàn, Môi Trường và Trách Nhiệm Xã Hội đã áp dụng.

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH (AUDITING)

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH (AUDITING)

TGP hỗ trợ các doanh nghiệp ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong việc quản lý thiết bị và quá trình vận hành, từ giai đoạn thiết kế, lắp đặt đến chạy thử và vận hành. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo tính tin cậy và tính toàn vẹn cho quá trình vận hành của quý doanh nghiệp theo đúng cam kết về Chất Lượng, Sức Khỏe và An Toàn, Môi Trường và Trách Nhiệm Xã Hội đã áp dụng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm Đánh Giá Sự Phù Hợp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Châu Âu, theo quy định quốc tế và các hệ thống riêng biệt khác, các dịch vụ này hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất và quản lý sự toàn vẹn của tài sản, cụ thể bao gồm: dịch vụ thẩm tra thiết kế, phân tích rủi ro, hỗ trợ việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đánh giá nhà cung cấp, đánh giá nhà máy hoặc công trường…

Hệ thống phòng thí nghiệm rộng khắp toàn cầu cùng với chuyên môn kỹ thuật cao trong ngành luyện kim và trong chuyên ngành đánh giá dựa trên cơ sở rủi ro, chúng tôi có thể mang đến cho quý doanh nghiệp các dịch vụ kiểm tra và phương pháp quản lý đa dạng để có thể kiểm soát sự toàn vẹn của các thiết bị công nghiệp và các sản phẩm, đặc biệt là các dịch vụ Đánh Giá Thử Không Phá Hủy (NDT) và dịch vụ kiểm tra nguyên vật liệu…. Ngoài ra, dịch vụ Đào Tạo cũng là một điểm mạnh mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách hàng.

TGP cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm toán để hỗ trợ các doanh nghiệp về chất lượng, sức khỏe và an toàn, tuân thủ xã hội và quản lý môi trường. Những cuộc kiểm toán có thể hình thành một phần của yêu cầu cấp giấy chứng nhận, hoặc được thực hiện một cách độc lập để hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh cụ thể. 

Kiểm toán của chúng tôi dao động trong phạm vi, từ một đánh giá năng lực nhà máy hàng tiêu dùng và năng lực, để một lần kiểm toán kỹ thuật như là một phần của một dự án xây dựng, hoặc xác minh của một giao dịch thương mại, đến một kiểm toán đầy đủ của một hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu thay mặt cho một công nghiệp hàng tiêu dùng hoặc nhà sản xuất. 
Bureau Veritas kiểm toán viên có thể xác nhận sự tuân thủ, ví dụ như các quy định về sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Họ cũng có thể xác định cách thức để đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc cải thiện hiệu suất.