0949 29.49.69

Công nghiệp dầu khí

Tại TGP, chúng tôi sử dụng những phương pháp, công cụ, phòng thí nghiệp chuyên biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để có thể đáp ứng những yêu cầu của chính phủ hay cơ quan môi trường. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi tiến xa hơn dịch vụ Đánh Giá Sự Phù Hợp truyền thống, bao gồm cả những dịch vụ Quản Lý Sự Toàn Vẹn của Tài Sản, Đào Tạo và Tư Vấn trong ngành Dầu Khí và LNG.

KHÓA ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ ( OIL AND GAS )

ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ ( OIL AND GAS )

Hoạt động ở khu vực khâu Thượng NguồnTrung Nguồn hay Hạ Nguồn của ngành công nghiệp Dầu Khí, chắc hẳn doanh nghiệp luôn chịu những áp lực rất lớn từ chính phủ và các tổ chức bảo vệ môi trường, trong khi đó vấn đề mức độ an toàn và mức độ tin cậy cũng là những vấn đề đang rất được chú ý quan tâm, và đang trở thành một xu hướng.

Tại TGP, chúng tôi sử dụng những phương pháp, công cụ, phòng thí nghiệp chuyên biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để có thể đáp ứng những yêu cầu của chính phủ hay cơ quan môi trường. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi tiến xa hơn dịch vụ Đánh Giá Sự Phù Hợp truyền thống, bao gồm cả những dịch vụ Quản Lý Sự Toàn Vẹn của Tài Sản, Đào Tạo và Tư Vấn trong ngành Dầu Khí và LNG.

Từ giai đoạn thiết kế cơ sở mới (CAPEX) đến giai đoạn bảo dưỡng hay vận hành những cơ sở hiện hành, tất cả đều là thế mạnh toàn cầu của chúng tôi, kể cả các dự án ở Thượng Nguồn, Trung Nguồn hay Hạ Nguồn.

Dịch vụ TGP thượng nguồn và hạ nguồn cho trọng tâm ngành công nghiệp dầu khí trên bảo vệ người và tài sản, và vào việc giúp khách hàng xác định chính xác số lượng và chất lượng dầu của họ. Chúng tôi có mặt ở tất cả các trung tâm dầu khí chiến lược, và ở tất cả các khâu trong chuỗi giá trị, từ khai thác và tinh chế để vận chuyển bằng tàu và đường bộ và chế biến thành sản phẩm hóa dầu. 

TGP cung cấp thanh tra, kiểm tra không phá hủy, và tài sản giải pháp toàn vẹn quản lý để giúp khách hàng tối đa hóa hiệu quả và cuộc sống của các cơ sở trong và ngoài nước. Dịch vụ chứng nhận và phân loại chúng tôi bao gồm các nền tảng và thiết bị, cũng như các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe và tàu sử dụng để vận chuyển và giảm tải dầu và LNG. 
Kiểm tra, kiểm soát để hỗ trợ chất lượng và số lượng kiểm soát được thực hiện bởi mạng lưới các phòng thí nghiệm và các chuyên gia đo lường: thô và tinh chế hàng sản phẩm được kiểm tra tại các cảng trên toàn cầu. Dịch vụ chuyên khoa bao gồm xét nghiệm dầu thô và pha trộn các sản phẩm như xăng và dầu diesel.

Công nghiệp dầu khí