0949 29.49.69

Chương trình đào tạo 2017

Đào tạo chuyên đề 2017

Trước hết, TGP Group xin cảm ơn Quý Đơn vị đã quan tâm tới dịch vụ đào tạo và đánh giá chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Mục đích của buổi đào tạo nhằm giới thiệu cho Cán bộ nhân viên trong công ty hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng trong hệ thống, lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001; nắm được những thay đổi của phiên bản ISO 9001:2015 so với các phiên bản trước đó. Đồng thời vận dụng để chuyển đổi hệ thống QLCL hiện tại cho phù hợp – tích hợp với hệ thống SAP-ERP, mục tiêu đạt chứng nhận ISO 9001:2015 vào tháng 4 năm 2016.

“Tại sao phải quản lý chất lượng?  Các nguyên tắc trong Quản lý chất lượng ? Lợi ích của việc áp dung ISO 9001 ? Thiết lập Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO? Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Làm thế nào để chúng ta thực hiện những nội dung chuyển đổi hệ thống QLCL hiện tại đảm bảo phù hợp yêu cầu mới?”. Tất cả đã được đề cập chi tiết trong buổi đào tạo.

ISO 9001 là một tiêu chuẩn dành cho một hệ thống quản lý chất lượng khoa học và chặt chẽ được quốc tế thừa nhận và áp dung rộng rãi. Là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nâng cao năng lực của từng nhân viên và nâng cao năng lực, uy tín của công ty trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt hiện nay. ISO 9001 đưa ra các bằng chứng khách quan về hệ thống quản lý chất lượng của công ty, mang lại niềm tin cho khách hàng và các đối tác cũng như các cá nhân có mong muốn đầu quân về cho công ty.