0949 29.49.69

Chính phủ và các tổ chức xã hội

Nếu quý vị làm việc trong một đơn vị chính phủ, cụ thể là trong lĩnh vực hải quan và xúc tiến thương mại cho một cơ quan chính quyền của địa phương hay cho một tổ chức quốc tế như Liên Minh Châu Âu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, hay Liên Hợp Quốc,… chúng tôi sẽ giúp quý vị tối ưu hóa các thành tựu đã đạt được khi cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng về các mặt Chất Lượng, Sức Khỏe & An Toàn và Bảo Vệ Môi Trường.

KHÓA ĐÀO TẠO CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

 

 

Nếu quý vị làm việc trong một đơn vị chính phủ, cụ thể là trong lĩnh vực hải quan và xúc tiến thương mại cho một cơ quan chính quyền của địa phương hay cho một tổ chức quốc tế như Liên Minh Châu Âu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, hay Liên Hợp Quốc,… chúng tôi sẽ giúp quý vị tối ưu hóa các thành tựu đã đạt được khi cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng về các mặt Chất Lượng, Sức Khỏe & An Toàn và Bảo Vệ Môi Trường.


Các dịch vụ cụ thể của TGP GROUP bao gồm: 

  •   Dịch vụ PSI: Giám Định trước khi xuất hàng
  •   Dịch vụ VOC: Chứng Nhận sự phù hợp

Các chính phủ tìm cách kiểm soát nhập khẩu vào nước họ, để bảo vệ công dân từ hàng hóa kém chất lượng, và cải thiện thu thuế nhập khẩu. Họ còn nhằm mục đích tăng cường sức khỏe & an toàn và bảo vệ môi trường, và phấn đấu cho hiệu quả trong tổ chức của họ và các dịch vụ mà họ cung cấp. 

TGP cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ chính phủ tại các điểm hải quan. Được thiết kế để cải thiện an ninh, chúng bao gồm xác nhận sự phù hợp (VOC) và PSI cho các sản phẩm khác nhau, từ thực phẩm và đồ chơi cho thiết bị điện tử, hóa chất và quét chứa X-ray. Chúng tôi cũng là một nhà lãnh đạo trong một cửa: sáng tạo các hệ thống quản lý thông tin tạo thuận lợi cho thương mại và minh bạch.